MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Yeni KDV Beyannamesi DİİB İhraç Kayıtlı Teslim Çözüm Önerileri

Muharrem İLDİR                                     09.03.2015
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Vergi Bölüm Başkanı
www.bbdas.com.tr

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) SAHİBİ MÜKELLEFLERİN İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİNDE OCAK 2015 DÖNEMİNDEN İTİBAREN YENİDEN DÜZENLENEN KDV BEYANNAMESİ DOLDURULURKEN YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
                                                                                                     
I-GİRİŞ

Katma Değer Vergisi uygulamalarına yön vermek amacıyla 26.04.2014 tarih 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile “Dahilde İşleme İzin Belgesi” (DİİB) sahiplerinin ihracat kayıtlı teslimlerinde, alınacak iade tutarı DİİB kullanılarak yurt içi alımında ve ithalatında ödenmeyen KDV tutarı indirildikten sonra kalan meblağ ile sınırlandırılmıştır. KDV beyannamesi bu değişiklikleri aktarmaya müsait hale getirilmediğinden KDV Genel Uygulama Tebliği ile iade alınamayacağı belirtilen yukarıda izahı yapılan iade tutarını sistem yine otomatik iade tutarının içerisine koyarak iade tutarını alınabilecek iade tutarından fazla göstermesi nedeniyle KDV beyannamesi Ocak/2015 döneminden itibaren yeniden düzenlenerek mükelleflerin kullanımına sunulmuştur. Yeni KDV beyannamesi ile bu sorun sona erdirilmiş fakat farklı iki sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar şunlardır:

 a) Yeni uygulamada ihraç kayıtlı satışa konu malların üretiminde kullanılacak malların   yurt içi alımlarının tamamını  DİİB kullanarak yapan veya ithal eden ve alımlarında hiç KDV ödemesi olmayan, başka bir ifade ile DİİB kapsamındaki alımlarına ait ödemediği KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslimlerine ait hesaplanan KDV tutarından fazla olan   mükellefler ihracat kayıtlı teslim bölümünde "Yurt içi ve yurt dışı KDV ödenmeksizin temin edilen mallar nedeniyle ödenmeyen KDV si satırına ihracat kayıtlı teslim faturasındaki KDV tutarının tamamını yazması gerektiği halde sistem tamamını yazmaya müsaade etmemektedir. Bu sorun bu satıra bir kuruş eksik tutar yazmak sureti ile çözülebilmektedir. Sistem eksik yazılan bir kuruşu iade satırına, işlemin  fark tutarı da SDD KDV satırına göndermek sureti ile 1 kuruş hata ile beyanname doldurma tamamlanabilmesine izin vermektedir.

b) 429 sayılı VUK Genel Tebliğine göre internet ortamında iade veya mahsup dilekçesi doldururken sistem iade rakamını hatalı gösterdiğinden dolayı sistemin gösterdiği iade tutarı kadar iade veya mahsup istenmesi durumunda cezalı tarhiyata maruz kalınacağından doğru iade tutarının yazılması gerekmektedir.
Doğru iade tutarını yazmaya sistem izin verdiğinden dikkatli olunursa sorun oluşmayacaktır.

Yeni düzenlenen KDV beyannamesi doldurulmasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

5311 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.