MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Şirketten Kar Payı Alan Şirket Yöneticisi ve Ortakların Yıllık Beyanname Vermeleri

TÜRKİYEDE VEYA YURT DIŞINDA BULUNAN BİR ŞİRKETTEN KAR PAYI ALAN ŞİRKET YÖNETİCİSİ VE ORTAKLARIN YILLIK BEYANNAME VERMELERİ

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, idare meclisi başkan ve üyelerine (ortaklara) verilen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır.
 
Şirket ortaklarına kar payı ödemesi esnasında % 15 stopaj gelir vergisi kesintisi yaparak izleyen ayın 23.gününe kadar muhtasar beyanname ile beyan edip, beyanname verilen ayın 26.gününe kadar ödemesi gerekir.

G.V.K.’nun 103’ncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşulu ile, Türkiye’de gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuş menkul sermaye iratları için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermezler veya başka gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar ise, bu gelirlerini beyannameye dahil etmezler.


Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

3930 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.