MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Organize Sanayi Bölgesinde Yatırım ve Devlet Destekleri Elektrik Satışları ve Elektrik Borcuna Vergi İadesi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YATIRIM VE DEVLET DESTEKLERİ, ELEKTRİK SATIŞLARI VE ELEKTRİK BORCUNA VERGİ İADESİ MAHSUPLARI

1-GİRİŞ

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 5807 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 23.10.2008 tarihinde 27050 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri kamu hukuku tüzel kişiliklerinin özelliği olması çerçevesinde niteliğinin “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak belirlenmiştir. 26.Ağustos 2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazetede ise organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine dair yönetmelik yayınlanmıştır.

Kanunda OSB’nin kuruluş, yapım ve işletim esasları ile bu bölgelerde faaliyette bulunabilme şartları da belirlenmiştir. Mevzuat uyarınca bu organize sanayi bölgelerinde faaliyette bulunmak isteyenlere, katılım belgesi veya tahsis belgesi karşılığında öncelikle arsa tahsis edilmekte, daha sonra gerekli inşaatın tamamlanması ve diğer şartların gerçekleşmesi ile ilgiliye tapu verilmektedir. Bu bölgelerde kendilerine yer tahsis edilenler, ilgili yerlerden de izin almak şartıyla bu taşınmazları satabilmektedirler.

Tapu Tahsis Belgesi ile temsil edilen organize sanayi bölgesindeki mülkiyet bir gayrimenkul mülkiyeti olarak kabul edilmediği gibi kooperatif hissesi olarak da kabul edilmemektedir.

OSB’lerinde faaliyette bulunan kurumlara tahsis edilen taşınmazlara (arsa) ise uygulamada “tahsis belgesi” veya “katılım belgesi” ile sahip olunmakta, bu taşınmazların tapularının alınabilmesi uzun bir süreç gerektirmekte ve bu nedenle de çoğu zaman tapu alınmadan söz konusu taşınmazlar uzun süre kullanılabilmektedirler. Söz konusu taşınmazlar arsa olarak kaldıkları sürece yani üzerlerine herhangi bir inşaat yapılmadan üçüncü şahıslara satışa pek konu olamamakla birlikte, üzerine inşaat yapıldıktan sonra gerekli izinlerin de alınması şartıyla üçüncü kişilere satılabilmektedir. Bu nedenle de birçok vergisel tartışmalara neden olmaktadır.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

2859 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.