MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Gelirlerde Tahakkuk ve Tahsilat Esası Geçerliliği

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU GELİR TÜRLERİ

Gelir ve kurumlar vergisinde elde edilen gelir türünde tahakkuk ve tahsilat esasından hangisinin geçerli olduğunun tespiti önem arz etmekte olup, gelir türü itibari ile hangi gelirlerde tahakkuk esası hangi gelirlerde  tahsilat esasının geçerli olduğu aşağıda maddeler halinde izah edilmiştir.

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle devletin vergi isteme hakkını doğmayıp, verginin doğduğu vergileme döneminin sonunda doğar. Vergi alacağının zamanaşımına uğramasını düzenleyen V.U.K'nunun 114. maddesinde vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın baştan başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Diyerek zamanaşımını da vergiyi doğuran olaya bağlamıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinin son fıkrası hükmüne göre kurum kazancı, Gelir Vergisi konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. Sözü edilen ve Gelir Vergisi konusuna giren yedi çeşit gelir unsuru kurumlar tarafından elde edildiğinde, bir kül olarak, kurum kazancını meydana getirir. Artık, bunlar, kaynağına göre bir ayrıma tabi tutulmaz. Kaynağı ne olursa olsun, birbirinden farksız olarak, tamamı kurum kazancı sayılır.

K.V.K.'nun 13. maddesi hükmüne göre, "safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır" dediğinden kurum kazancının elde edilmesi bakımından da ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili hükümlerin uygulanacağından aşağıdaki izahlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ikisi için de geçerlidir.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

9165 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.