MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

DİİB Süresinde Kapatmamanın Gümrük ve KDV Kanununa Göre Müeyyidesi

Muharrem İLDİR                        25.09.2014
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Vergi Bölüm Başkanı
E.Vergi Dairesi Müdürü
muharremildir@bbdas.com.tr

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) SAHİBİNİN ZAMANINDA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRMEMESİ DURUMUNDA GÜMRÜK KANUNU VE KDV KANUNU'NDA BULUNAN  MÜEYYİDELER

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında (Ödeme yerine teminat verilmesi sistemidir) ithal edilen eşyanın Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde aşağıda belirtilen üç şartın yerine getirilmemesi durumunda 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45.maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 207,214/3-h , 241/4-h ve 238. maddeleri birlikte değerlendiğinde kesilecek ceza miktarları aşağıda açıklanmıştır.

Yerine getirilmesi gereken şartlar;
a) Rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi
b)Rejim kapsamındaki eşyanın ihracı
c) Rejim kapsamındaki eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
    
Yukarıda sayılan üç şartı DİİB süresi içinde yerine getiren mükellef ceza ve faize muhatap olmaz. Yukarıda sayılan üç şart DİİB süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılırsa belge/izin kapsamında değerlendirilir ve sadece iki kat usulsüzlük cezası kesilir. (2014 yılı için 78x2= 156 TL ) usulsüzlük cezası gerektirir (GK m. 241/3-h)

Yukarıda sayılan üç şart DİİB süresinin bitiminden itibaren iki ay içinde yapılırsa belge/izin kapsamında değerlendirilir ve sadece dört kat usulsüzlük cezası kesilir. (2014 yılı için 78x4= 312 TL ) usulsüzlük cezası gerektirir (GK m. 241/4-h)

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

2347 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.