MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

DİİB Sahibi Mükellefler İle Bunlara Mal Teslim Eden Satıcıların KDV İade Talepleri Beyan Usulü

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) SAHİBİ MÜKELLEFLER İLE BUNLARA MAL TESLİM EDEN SATICILARIN KDV İADE TALEPLERİ, BEYANNAME DÜZENLEME USUL VE ESASLARI İLE BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

I-GİRİŞ

Katma Değer Vergisi uygulamalarına yön vermek amacıyla 26.04.2014 tarih 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile uygulamada önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Genel Uygulama Tebliği ile bu güne kadar yayımlanmış bulunan 123 adet tebliğ, yürürlükten kaldırılarak uygulamaya kolaylık sağlanmıştır. Bugüne kadar yayımlanan KDV sirkülerleri, iç genelgeler ile uygulama tebliğinde yapılan düzenlemelere aykırı olmayan özelgeler geçerliliğini korumaktadır.

66 numaralı KDV sirküleri 2014/Mayıs dönemi ve sonraki dönem KDV beyannamelerinde beyan edilecek KDV iadeleri için yeni KDV Uygulama Tebliğ hükümlerinin Mayıs 2014 döneminden önceki dönemlere ait iade taleplerinde ise yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümlerinin uygulanacağını açıklamıştır.

Söz konusu genel tebliğ ile, “Dahilde İşleme İzin Belgesi” kapsamında (DİİB) teslimlerle ilgili önemli değişiklikler yaparak,  bazı  yeni usul ve esaslar getirmiştir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi mükellefler ile bu mükelleflere mal teslim eden satıcıların KDV iade talepleri usul ve esasları, KDV beyanname düzenleme sisteminde meydana gelen yenilikler ile beyannameye eklenmesi gereken belgeler konusunda dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu ile ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

II-DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) KAPSAMINDA MAL TESLİMLERİ, KDV İADE VE BEYANNAME DÜZENLEME USUL VE ESASLARI İLE İBRAZI GEREKEN BELGELER

1-Yasal Dayanak ve İstisna Uygulaması

KDV Kanununun geçici 17’nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde aynı Kanunun 11/1-c maddesine göre işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış; Bakanlar Kurulunca 2001/2325 sayılı Kararnameyle de 98/11766 ve 2000/1162 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılarak sektör farkı göze¬tilmeksizin bütün sektörler de KDV Kanununun geçici 17’nci mad¬desine göre dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim eden satıcılara Kanunun 11/1-c maddesine göre işlem yapılacağı esası getirilmiştir.

DİİB sahibi mükellefe KDV Kanununun geçici 17’nci mad¬desine göre teslim yapan satıcılar iadesini KDV Kanununun geçici 17’nci mad¬desine göre alırken,  DİİB sahibi ürettiği malı kendisi yurt dışı ederse KDV kanununun 11/a maddesine göre, ihraç kayıtlı vermesi durumunda da KDV kanununun 11/c maddesine göre iade talep edecektir.

DİİB sahibi mükellefin ürettiği mal diğer DİİB sahibi mükellefin girdisi olması durumunda DİİB sahibi diğer DİİB sahibine kestiği faturada "KDV kanununun geçici 17. maddesine göre KDV'si tahsil edilmemiştir." ifadesini yazarak iadesini geçici 17. maddeye göre isteyecektir.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

2723 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.