MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2024-10-YAPILMASI PLANLANAN YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ


* Kitapçık Halinde Hazırladığımız yayınımıza, bu sayfanın sol alt tarafında yer alan "Ekli Dosyalar - PDF Dosyası" Tıklanarak ulaşılabilir.

YAPILMASI PLANLANAN YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ
 

2024-2026 Orta Vadeli Program’ın “III. MAKROEKONOMİK HEDEFLER VE POLİTİKALAR” başlıklı bölümün “6.Kamu Maliyesi Politika ve Tedbirler” alt başlığında;
 
Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanının genişletilmesine ve gönüllü uyumun artırılmasına destek veren, sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulmak amacıyla güncellenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilecek, orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacaktır”
 
denilerek, aşağıda belirtilen konularda düzenleme yapılması hedeflenmiştir:
 
 • Vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, 
 • Vergi adaletinin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergi tabanın genişletilmesi, 
 • Vergilendirmede basitlik ve vergiye uyumun artırılması, 
 • Bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, 
 • Cezaların etkinliğinin artırılması, 
 • Devreden KDV’nin ve KDV iadelerinin azaltılması, 
 • İthalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması, 
 • Tahsilat etkinliğinin artırılması ve ihtilafa neden olan bazı konuların çözülmesi,
 
Yönünde önemli bazı düzenlemelerin yapılması planlanmıştır.


ÖNEMLİ UYARI:
 
 • 2024-2026 ORTA VADELİ PROGRAMDA YER ALAN VE BU SÜRE İÇİNDE YAPILMASI PLANLANAN VERGİSEL DÜZENLEMELER OLUP, 21 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARİYLE HENÜZ TBMM’NE SUNULAN BİR TEKLİF BULUNMAMAKTADIR. 
 • PLANDA YER ALAN DÜZENLEMELERİN TAMAMININ YASALAŞMASI BEKLENMİYOR. 
 • PLANDA YER ALAN BAZI DÜZENLEMELERE ÖNCELİK VERİLEREK KANUN TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM’NE SUNULMASI BEKLENİLİYOR. 
 • PLANDA YER ALAN BAZI DÜZENLEMELER TEKLİF AŞAMASINDA VEYA TBMM’NDE ALT KOMİSYONDA VEYA GENEL KURULDA DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYABİLİR. 
 • PLANDA OLMAYAN BAZI VERGİSEL DÜZENLEMELERİN DE TEKLİFTE OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR.
 
 

Ekli Dosyalar

2623 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.