MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2021-6-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DÜZENLEMESİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Hamza ERTEKİN
Denetim Ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM AŞ.
hamzaertekin@bbdas.com.tr

                                                                                                                                          25 Mayıs 2021

 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DÜZENLEMESİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 I- GİRİŞ

           Bilindiği gibi; matrah ve vergi artırımı düzenlemelerini de kapsayan 15 maddelik “Bazı Alacakların Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”  21.05.2021  tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir.

          Kanun teklifine meclis alt komisyonunda ve genel kurulda bazı değişiklikler ve eklemeler yapılması beklenilmektedir.

          Bu yazımızda kanun teklifi metninde yer alan matrah artırımı hükümleriyle ilgili düzenleme yapılması gerektiği düşünülen ve önceki matrah artırımlarından farklı olan önemli hususlara dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

II- 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2016 VE 2017 YILLARINA İLİŞKİN MATRAH ARTIRIMI YAPILMIŞ ANCAK ÖDEME ŞARTI YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLANLARIN DURUMU

          En son 7143 sayılı Kanunla yapılan matrah artırımı düzenlemesinde; artırılan matrah üzerinden hesaplanan vergiler ile artırılan vergilerin kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesinin şart olduğu, ödemenin kısmen veya tamamen belirtilen şartlara göre yerine getirilmemesi halinde 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunacağı ancak, kanun hükmünden yararlanılamayacağı hükmü yer almaktaydı.

          Vergi incelemeleriyle muhatap olmamak maksadıyla yapılan matrah ve vergi artırımlarının, ödeme şartlarına kısmen veya tamamen uyulmadığından bahisle, haklarında vergi incelemesi yapılan birçok mükellef konuyu yargıya taşımışlarsa da, aleyhte kararlar verildiğinden vergi incelemeleri ve tarhiyatlarıyla muhatap olmuşlardır. Ancak bazı görüşlerde, yapılan tarhiyatlar üzerinden hesaplanacak vergilerden, matrah artırımı üzerinden beyan edilen vergilerin mahsup edilmesi gerektiği de ileri sürülmüştü.

          Yeni hazırlanan kanun teklifinde; 2016 ve 2017 yıllarında matrah artırımında bulunmuş, ancak ödemelerini 7143 sayılı Kanunda belirlenen süre ve şartlarda kısmen veya tamamen yapmadığından, bu güne kadar geç ödemiş yada henüz ödememiş olan mükelleflerin durumu hakkında bir belirleme yapılmamıştır.

          Netice itibariyle artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerin ya da artırılan vergilerin kanunda yer alan ödeme şartı yerine getirilmediğinden dolayı vergi incelemelerine muhatap olmalarının yanında, beyan edilen bu vergiler düzeltilmediğinden borç olarak ödenmek durumunda kalındığı bir gerçektir.

          Kanun teklifinde bu durumda olan mükelleflerin; 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah ya da vergi artırdıkları yıllara ilişkin beyan edilen vergileri ödeyerek mi, yoksa yeni bir matrah artımı yapmak suretiyle mi faydalanabileceği hususu netleştirilmelidir.

          Bu konuda yaşanılması kuvvetle muhtemel aşağıda belirtilen tereddütlerin giderilmesine yönelik düzenlemelerin Kanun Teklifi üzerinde meclis alt komisyonunda ya da genel kurulda yapılması beklenilmektedir.

  • 7143 sayılı Kanun Kapsamında 2016 ve 2017 yılları ile ilgili artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerin kısmen veya tamamen süresinden sonra ödeyenlerin bu tarihten sonra vergi incelemesine muhatap olup olmayacaklarının,
  • 7143 sayılı Kanun Kapsamında 2016 ve 2017 yılları ile ilgili artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerin kısmen veya tamamen bugüne kadar ödeyemeyenlerin bu tarihten sonra ödemeleri halinde kanun hükmünden yararlanıp yararlanamayacakları,
  • Bu durumda olan mükelleflerin yeni matrah artırımı hükümlerinden faydalanmak istemeleri durumunda, önceki artırılan ve geç ödenen ya da henüz ödenmeyen matrah artırımı üzerinden hesaplanan vergilerin düzeltilip düzeltilmeyeceği ya da durumunun ne olacağı,
Hususlarında düzenleme yapılması beklenilmektedir.

...................................................................

Alomaliye.com'da yayımlanan makalenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5591 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.