MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2021-10-GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLGİLENDİRME MEKTUBU ALAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!

 

Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
hamzaertekin@bbdas.com.tr

İstanbul, 12 Ağustos 2021
 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLGİLENDİRME MEKTUBU ALAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!
 


I- GİRİŞ

 
       Son günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bazı mükelleflere bilgilendirme mektubu gönderilerek, beyan dışı bırakılan gelirlerinin olduğunun kendilerine hatırlatıldığı basında yer almaktadır.
 
           Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zaman zaman; mükelleflerin beyan ve mali tablo bilgileri ile diğer kurumlardan alınan bilgilerin risk analiz merkezi tarafından değerlendirilmesi sonucunda, beyan dışı bırakıldığı tespit edilen hususlar ile vergi kaybına neden olabileceği konusunda emarelerin bulunduğu durumlar, ilgili vergi dairelerine bildirilerek, mükelleflerden izaha davet istenilmektedir.
 
            Bilindiği gibi, 7326 sayılı Kanun ile mükelleflere, beyan dışı bırakılan gelirlerinin beyan edilmesi veya ilgili yıllar için matrah artırımında bulunarak, bu ve benzeri durumlarda muhtemel vergi incelemesi ve ceza tarhiyatları ile karşılaşmamaları yönünde önemli bir imkan sağlanmış bulunmaktadır.
 
            Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere getirilen bu imkandan azami oranda faydalanmayı teminen, riskli durumda olduğu tespit edilenlere, bu durumlarının bildirilmesine yönelik mektup göndermeye başlamış olup, bu durumla karşılaşan mükelleflerin izleyecekleri yollar, bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. 


II- HANGİ TÜR UYUMSUZLUKLAR TESPİT EDİLEBİLİYOR?
 
           Gelir İdaresi Başkanlığı beyan sistemi ve diğer verilerin analizleri (tapu kayıtları, araç sicil kaydı, banka bilgileri vb.) sonucunda;
 
 • Gayrimenkul satış gelirinin,
 • Kira gelirinin,
 • Ücret gelirinin,
 
beyan dışı bırakılması ile,
 
 • Geçmiş yıl zararlarının hatalı mahsup edilmesi,
 
       gibi nedenlerle beyan dışı bırakılan kazançlar ya da hatalı zarar mahsuplarından kaynaklı, vergi ziyaına sebebiyet veren uyumsuzluklar tespit edilebilmektedir.


III- MEKTUP ALAN MÜKELLEFLER NELER YAPABİLİR?
 
          Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine mektup gönderilen kişiler ya da temsilcileri tarafından bağlı bulunulan vergi dairelerine, vergi mükellefi olunmaması durumunda ikametgahın olduğu yer vergi dairelerine başvurarak, kendilerine gelen mektup hakkında daha kapsamlı bilgi alarak, aşağıda belirtilen kanun hükümlerinden faydalanmak suretiyle, inceleme ve ceza risklerinden kurtulabileceklerdir.


1- 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanarak, Beyan Dışı Bırakılan Gelirler 4’üncü Madde Hükümlerine Göre Beyan Edilebilecektir:
 
 • 7326 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında kendiliğinden beyanname verebilecektir,
 • Kendiliğinden beyan durumunda, vergi aslı ile birlikte gecikme faizi yerine uygulanacak Yİ-ÜFE oranları kullanılarak hesaplanacak tutarı Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde,
 • Gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

2- 7326 Sayılı Kanun’un Matrah Artırımı Hükümlerinden Yararlanabileceklerdir:
 
 • Vergi incelemesi ve takdire sevk işlemi yapılmayacaktır,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamı silinecektir,
 • Tahakkuk eden verginin peşin veya 6 taksitle ödenebileceği, peşin ödenmesi halinde %10 vergi indiriminden faydalanılacaktır.

3- Beyannamelerin Verilme Yöntemi:
 
 • Başka bir gelir unsurundan kaynaklı olarak daha önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermiş bulunan ve bir meslek mensubuyla sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”/”Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenleyerek meslek mensubu aracılığıyla beyannamelerini gönderebilecektir, 
 • e- Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifreleri varsa doğrudan kendileri; https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinden kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile giriş yaparak e-Beyanname sisteminden ilgili beyannamelerini gönderebilecektir, 
 • https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinden kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile giriş yaparak İnternet Vergi Dairesinden ilgili beyannamelerini (paket halinde) gönderebilecektir, 
 • Daha önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermemiş olan ve meslek mensubuyla sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin ise kâğıt ortamda “EK:5” matrah artırımı formunu doldurarak vergi dairesine müracaat ederek verebilecektir.

IV- 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FAYDALANILMAMASI DURUMUNDA BEKLEYEN RİSKLER
 
 • Mükelleflerin gelirlerinin bulunmadığı veya hatalı olduğu yönünde itirazları olması durumunda, getirilen bu düzenlemelerden faydalanılamayacağı için, 
 • İleride yapılacak vergi incelemesi ya da izaha davet çalışmalarında bu itirazlar dikkate alınabileceği gibi, 
 • Beyan dışı bırakılan gelirler ya da hatalı zarar mahsubu nedeniyle vergi ziyaı cezasıyla karşı karşıya kalmaları ihtimali oldukça yüksektir.
V- SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
 
       Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine tavsiye mektubu gönderilen kişi ve mükelleflerin mutlaka 31.08.2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurarak, konu hakkında detaylı bilgi almaları, durumlarına göre 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre; 
 
 • Kendiliğinden beyan (4. Madde) veya,
 • Matrah artırımı (5. Madde),
 
 hükümlerinden faydalanmaları önemle tavsiye edilmektedir.
 
       Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine bilgilendirme mektubu gönderilmemekle birlikte, yukarıda belirtilen durumların yanında, olası vergi ve ceza riski olanların da, getirilen bu imkanlardan Kanun’un ilgili hükümlerine göre faydalanmaları kendi menfaatlerine olacaktır.
 
 
KAYNAKÇA  :
 
 • 7326 sayılı Kanun
 • 7326 sayılı Kanun Tebliği

Ekli Dosyalar

2249 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.