MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-8-FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN ULUSLARARASI PAYLAŞIMA AÇILMASININ GETİRECEĞİ VERGİSEL RİSKLER VE YURT DIŞI VARLIKLARIN BEYAN FIRSATI

                                                                                                                                 

Hamza ERTEKİN

Denetim ve İdare Müdürü

E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.
hamzaertekin@bbdas.com.tr

                                                                                                                                               İstanbul, 08 ARALIK 2020

 
FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN ULUSLARARASI PAYLAŞIMA AÇILMASININ GETİRECEĞİ VERGİSEL RİSKLER VE YURT DIŞI VARLIKLARIN BEYAN FIRSATI


I- GİRİŞ

           Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 gibi uluslararası kuruluş ve oluşumların terörün finansmanının, kara paranın aklanmasının ve vergi kaçağının önlenmesi amacına yönelik olarak, OECD tarafından oluşturulan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” imzalanmıştır.

         Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının yanı sıra İsviçre, Norveç, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler de dahil, bugün itibarıyla 136 ülkenin taraf olduğu Sözleşme, uluslararası vergisel iş birliği ve şeffaflığın bir gereği olarak 2011 yılında Türkiye tarafından da imzalanmıştır. Bu tarihten 6 yıl sonra, uygulamayı düzenleyen ve sayıları her yıl artmakla birlikte bugün itibarıyla 107 ülkenin taraf olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı da Türkiye 21.04.2017 tarihinde imzalamış ve 31.12.2019 tarihinde onaylamıştır.

           Bu anlaşmaya imza atan ülkeler; mütekabiliyet temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini, finansal kuruluşlardan toplayıp ayrı bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak) her yıl ilgili ülkeyle paylaşmayı taahhüt etmişlerdir. Türkiye de otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve paylaşmaya yetkili makam, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı olup, bu konuda 21.08.2020 tarihinde “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi” yayımlanmıştır.     
    
         Bu yazımızda; kişilerin finansal hesap bilgilerinin otomatik kullanıma açılmasının başka ülke mukimi olan gurbetçilerimiz başta olmak üzere diğer vatandaşlarımızın Türkiye ve mukim oldukları ülke dışındaki ülkelerde bulunan finansal hesaplarının paylaşımı ile Türkiye mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başka ülkelerdeki finansal hesaplarının ülkemizle paylaşılmasındaki usul ve esaslar, muhtemel vergileme riskleri ile 7256 sayılı Kanun ile getirilen yurt dışında bulunan varlıkların vergisiz olarak Türkiye’ye getirilmesi imkanı konu edilecektir.     


Alomaliye.com' da Yayamlanan Makalemizin Tamamına Buradan ULAŞABİLİRSİNİZ.

668 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.