MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-6-TEVSİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

TEVSİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

Erhan BALCI*
Furkan TAŞBAŞI**

ÖZ

Yatırım teşvik mevzuatı uyarınca sağlanan desteklerden biride vergi indirimidir. 2012/3305 sayılı karar ile son halini alan yatırım teşvik sisteminde tevsi yatırımlara uygulanacak vergi indirim desteğinde kazancın hesaplanma yöntemi farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda söz konusu yöntemler incelenmiş ve işletmelere sağlanacak vergi avantajları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İndirimli Kurumlar Vergisi, Tevsi Yatırım, Tevsi Yatırımlarda Kazanç Yöntemleri,

GİRİŞ

Ülke ekonomimizde önemli yeri olan imalat işletmelerinin dengeli bir şekilde büyümelerini sağlayabilmek için teşvik unsurları araç olarak kullanılmaktadır. Bu teşviklerin başında da vergisel teşvikler gelmektedir. Vergisel teşviklerin içinde de en büyük vergi harcaması indirimli kurumlar vergisi desteğidir. 2012/3305 sayılı karar ile son halini alan yatırım teşvik mevzuatına göre ülkemizde son beş yılda düzenlenen belge adedi 31.494 olup bu belgelere istinaden öngörülen sabit kıymet tutarı 804 Milyar 250 Milyon TL’dir. Tevsi yatırım cinsinden düzenlenen belgelerde de vergi indirim desteği sağlanan yatırım cinsleri önemli bir paya sahiptir. Genel olarak mevcut bir yatırıma ilave üretim hattını içeren tevsi yatırımlarda kazancın hesaplanma yöntemi önem arz etmektedir. Çalışmamızda söz konusu durum mevzuat uyarınca incelenmiş, bu kapsamda öngörülen kazanç yöntemleri arasındaki farklılıklara ve sağlanan vergi avantajlarına değinilmiştir.
_______________________________________________

* SMMM, Bağımsız Denetçi
**SMMM Aday Meslek Mensubu

 
Müşavirliğimiz Tam Tasdik Denetim ekiplerinde görevli Denetçilerimiz; Erhan BALCI ve Furkan TAŞBAŞI tarafından birlikte kaleme alınan “Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplaması”   konulu makale “Vergi Dünyası Dergisi” nin Ekim/2020 sayısında yayımlanmıştır.
 
Yoğun geçen bir araştırma ve yazım süreci sonrasında; uygulamaya yön vereceğini düşündüğümüz yayınlarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
 
Not: Makalenin Tamamına Aşağıdaki Linkten Yayıncı Dergi’nin Belirlediği Ücret Ödenmek Kaydıyla Ulaşılabilmektedir.
 
Makaleye Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

1963 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.