MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-3-COVIT-19 SALGINIYLA İLGİLİ MÜCBİR SEBEP HALİ NEDENİYLE BEYANNAME BİLDİRİM VE FORMLARIN VERİLME SÜRELERİ ERTELENDİ

25.03.2020

 

 

Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
hamzaertekin@bbdas.com.tr 

 

 

COVIT-19 SALGINIYLA İLGİLİ MÜCBİR SEBEP HALİ NEDENİYLE BEYANNAME, BİLDİRİM VE FORMLARIN VERİLME SÜRELERİ ERTELENDİ 

 

I-GİRİŞ

 

24.03.2020 tarih 31078 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518) ile;
 
 • Covit-19 salgını ile bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilendiği belirtilen bazı sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin,
 • Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinde bulanan gelir vergisi mükelleflerinin,
 • İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyetleri geçici bir süre durdurulan bazı sektörlerin,
 • Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mücbir sebep hükümlerinden göre 01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildiğinden, 2020/Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süreleri ile Form Ba-Bs verme E-Defter berat yükleme sürelere 27.07.2020 tarihine ertelenmiş, ödeme süreleri ise Mart ayı için 27.10.2020, Nisan ayı için 27.11.2020, Mayıs ayı için de 28.12.2020 tarihlerine ertelenmiştir.
 • Yaş ve sağlık sorunları nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına alınan mükellefler için mücbir sebep hali, sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden başlayıp, yasağın sonlandırılacağı tarihe kadar devam edeceğinden beyanname verme ve bildirimde bulunma süreleri ayrı düzenlenmiştir.
 
Covit-19 salgınıyla ilgili olarak belirlenen sektörler itibariyle ertelenen beyannameler ve bildirimler hakkında açıklamalara aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir.


II- 2020/ŞUBAT DÖNEMİNE AİT VERGİ VE SGK PRİMLERİNİN DURUMU
 

23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 

 • Herhangi bir sektör ayrımı yapmaksızın,
 • 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar ertelenmiştir,
 • Muhtasar beyanname ile SGK Primlerine ilişkin bugün itibariyle herhangi bir belirleme yapılmadığından, olağan süreleri içerisinde beyan edilerek, yine aynı olağan süreleri içeresinde ödemeleri yapılacak olup, belirlenen mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler kapsamında olup olmalarına veya Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyanname ve ödemelere ilişkin erteleme söz konusu değildir.

 

III- MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLER VE SEKTÖRLER

 

Aşağıda belirtilen mükellef ve mükellef gruplarının 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu kapsamda olan ve aşağıda belirtilen  mükellefler hakkında alt başlıklar halinde daha detaylı bilgi verilecektir. 

 • Koronavirüs salgınından ana faaliyet konuları itibariyle doğrudan etkilendiği belirtilen sektörler,
 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek kişiler,
 • İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyetleri geçici olarak durdurulan mükellefler.

 

Makalenin Devamına Aşağıdaki "Ekli Dosyalar" Bölümünde "PDF Dosyası" ndan Ulaşabilirsiniz
 
 
 

Ekli Dosyalar

3586 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.