MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-1-MOBİLYA SATIŞLARINDA İNDİRİMLİ ORANDAN KDV İADESİ ALINABİLECEK

 

                                                                                07.01.2020
 
Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.
hamzaertekin@bbdas.com.tr
 

 

 

MOBİLYA SATIŞLARINDA İNDİRİMLİ ORANDAN KDV İADESİ ALINABİLECEK

 

 I- GİRİŞ

          02.01.2020 tarih 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.01.2020 tarih 1994 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”’ın 3’üncü maddesi ile; 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki II sayılı listenin “B)DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 33’üncü sırasına ekleme yapılmıştır.

          Bu değişiklikle birlikte; 30.12.2019 tarih ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde belirtilen 9401.30 – 9404.29 GTİP numaraları arasında bulunan bazı mobilyaların teslimlerinde uygulanan KDV oranı 02.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %18’den %8’ indirilmiştir.

          3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’nci maddesi kapsamında, KDV oranı indirilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen, Bakanlık tarafından yıllık olarak belirlenen alt limit tutarını aşan KDV tutarları yine Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre iade edilmektedir.

          Mobilya satışlarında KDV oranını indiren Cumhurbaşkanı Kararı’nda, bu satışlardan kaynaklanan ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmeyeceği yönünde bir düzenleme yapılmadığından, yukarıda belirtilen genel hükümler çerçevesinde 02.01.2020 tarihinden itibaren indirimli orana tabi mobilya satışları nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen 17.300,00 TL’yi aşan KDV tutarının belirlenen usul ve esaslara göre, aylık mahsuben ya da yıllık olarak izleyen yılda nakden/mahsuben talep edilmesi halinde mükellefe  iade edilmesi gerekmektedir.


Makalenin Devamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

2800 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.