MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-3-PERAKENDE TİCARETTE KULLANILACAK BANKA VE KREDİ KARTLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER

                                                                                         30/11/2018
 
Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
www.bbdas.com.tr
 

  

PERAKENDE TİCARETTE KULLANILACAK BANKA VE KREDİ KARTLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER

 

 
I-GİRİŞ
 
       Perakende ticarette kullanılacak; Banka kartları, kredi kartları ve banka ile finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin kullandırabilecekleri kredilere yönelik satın alınacak bazı mal ve hizmetlerin taksit sürelerini yeniden belirleyen yönetmelik değişiklikleri yapılmış olup, bu değişikliklere ilişkin son düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
 
II- PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK TAKSİT SINIRLAMASI HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 
       28/11/2018 Tarih 30609 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. 
 • Perakende İşletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez” hükmü aynen devam ediyor, 
 • Televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3.500,00 Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olarak uygulanacağı, ancak eklenen geçici madde ile fiyatı 3.500,00 TL üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31/01/2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 
 • Önceki düzenlemeye göre 6 ay taksit yapılabilen, fiyatı 3.500,00 TL’nin altında olan cep telefonu, yapılan yeni düzenleme sonrasında 12 ay taksitle satılabilecektir. 
 • Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz” hükmü aynen devam ettiğinden kuyumculukla ilgili perakende ticarette taksit yapılamayacaktır.
 
III- BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER
 
       27/11/2018 tarih 30608 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile 27/11/2018 tarihinden itibaren kredi kartı ile yapılacak nakit çekim ve alışverişlerde uygulanmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. 
 • Öteden beri uygulanmakta olan; kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde genel olarak taksitlendirme süresinin 12 ayı geçemeyeceği uygulamasına aynen devam edilecek , 
 • Elektronik eşya alımlarında önceden 6 ay olan taksit süresi 3 aya indirildi, 
 • Bilgisayar alımlarında, 6 ay taksit uygulamasına devam edilecek, 
 • Önceden 9 ay taksit kapsamında olan; kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit süresi kısaltılarak 6 aya indirilmiştir, 
 • Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda (yurt içi-yurt dışı ayrımına gidilerek taksit sayıları farklı düzenlenmiş), sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ayı geçemeyecek, 
 • Vergi ödemelerinde önceden 9 ay olan taksit sınırlaması kaldırılmış olup, böylelikle 12 aya kadar taksit imkanı getirilmiştir. 
 • Öteden beri uygulanan; kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmaması uygulaması aynen devam ediyor.
IV- BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER
 
    27/11/2018 tarih 30608 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
 
       Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilere uygulanmakta olan 6 ay taksit kuralı, 27/11/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 • Fiyatı 3.500,00 TL’nin altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade, 
 • Fiyatı 3.500,00 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımlarında 6 ay vade yapılabilecek olup, ancak eklenen geçici madde ile, 31/01/2019 tarihine kadar bu kapsamda alınacak cep telefonları için 12 ay vade uygulanabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
V- FİNANSAL KİRALAMA, FAKTÖRİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER
 
       27/11/2018 Tarih 30608 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” İle 27/11/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
 
       Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilere uygulanmakta olan 6 ay taksit kuralı, 27/11/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bankalara getirilen düzenlemeye paralel olarak, Finansal Kiralama , Faktoring ve Finansman Şirketlerine de aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır: 
 • Fiyatı 3.500,00 TL’nin altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade,
 • Fiyatı 3.500,00 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımlarında 6 ay vade yapılabilecek olup, ancak eklenen geçici madde ile, 31/01/2019 tarihine kadar bu kapsamda alınacak cep telefonları için 12 ay vade uygulanabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 
 
 
VI- SONUÇ
 
     Yukarıda belirtilen yönetmelik değişiklikleri ile bazı mal ve hizmetlerin perakende ticaretinde, kredi kartlarına ve kredilere uygulanabilecek azami taksit süreleri yeniden belirlenmiştir.Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
 
 
 
KAYNAKÇA
 • 27/11/2018 tarih 30608 sayılı Resmi Gazete
 • 28/11/2018 tarih 30609 sayılı Resmi Gazete
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelte Değişiklik Yapılmasına

Ekli Dosyalar

1530 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.