MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020 Mayıs Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/05/2020 11/05/2020 16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 04/05/2020 12/05/2020 16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2020 18/05/2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 18/05/2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/05/2020 27/05/2020 1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 27/05/2020 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 18/05/2020 29/05/2020 1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)
 • 01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/05/2020 01/06/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/05/2020 01/06/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
 • 01/05/2020 01/06/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 01/05/2020 01/06/2020 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.