MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020 Aralık Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/12/2020 09/12/2020 16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/12/2020 10/12/2020 16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/12/2020 24/12/2020 1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16/12/2020 25/12/2020 1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/06/2020 28/12/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/06/2020 28/12/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 31/12/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/12/2020 31/12/2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
 • 01/12/2020 31/12/2020 2021 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
 • 01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/12/2020 01/03/2021 Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.