MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020 Kasım Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/08/2020 02/11/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 02/11/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 02/11/2020 10/11/2020 16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/11/2020 10/11/2020 16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/11/2020 17/11/2020 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 17/11/2020 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/11/2020 24/11/2020 1-15 Kasım 2020 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16/11/2020 25/11/2020 1-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2020 27/11/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/05/2020 27/11/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/05/2020 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/11/2020 30/11/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 30/11/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01/10/2020 30/11/2020 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/11/2020 01/02/2021 Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.