MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Şahıs İşletmesinin Sermaye Şirketine Devredilmesinde Vergileme

BİLANÇO ESASINA TABİ OLARAK VERGİLENEN ŞAHIS İŞLETMESİNİN AKTİF VE PASİFİ İLE SERMAYE ŞİRKETİNE DEVREDİLMESİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

G.V.K.'nun 81'inci maddesinin 2'nci fıkrası hükmüne göre, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması neticesinde ortaya çıkan değer artış kazancı gelir vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak devir tarihi itibariyle devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayeden fazla tutarda ortaklık payı alınması halinde fazladan alınan bu paylar değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

4174 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.