MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişiklikler

01.05.2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE VE ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEF OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDE YAPILAN ÖNEMLİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’nin 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı nüshasında; “KDV Genel Uygulama Tebliği”, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile bugüne kadar yayımlanmış olan 123 adet tebliğdeki açıklamalar tek bir tebliğde toplandı ve daha önce yayımlanan tebliğler uygulamadan kaldırıldı. Tebliğler tek tebliğde toplanırken eski KDV tebliğlerinde değişiklik yapmanın yanında mükelleflerin özel esasa alınması ve çıkarılmasında mükellefler lehine yenilikler de getirilmiştir. Özel esaslar ile ilgili yenilikler, yıllardır mükelleflerin özel esasa gereksiz alınmaları, alındıktan sonra da şartları yerine getirmelerine rağmen çok geç çıkarılmaları nedeni ile ticari hayatlarının olumsuz etkilenmesini ve hatta ticari işlerinde sıkıntı yaşayan, işlerini zor çeviren bir kısım mükelleflerin ticari hayatını bitiren uygulamalara son verilmek sureti ile KDV iadesi alan mükelleflerin ticari hayatını bu yönü ile rahatlatmıştır.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

2510 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.