MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2021-5-KİRALAMA BASKI VE BASIM HİZMETLERİ İLE TİCARİ REKLAM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.
hamzaertekin@bbdas.com.tr

                                                                                                                                  İstanbul,  05.04.2021

 

KİRALAMA, BASKI VE BASIM HİZMETLERİ İLE TİCARİ REKLAM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI
 
I- GİRİŞ

           16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile; “Mükellef Ve Vergi Sorumlusu” başlıklı (I/C.) bölümüne eklenilen “2.1.3.2.15-Ticari Reklam Hizmetleri” alt başlıklı bölümü ile, 01.03.2021 tarihinden itibaren verilecek ticari reklam hizmetlerinde, “3/10” oranında KDV tevkifatı uygulaması başlamıştır.

             Bu düzenleme öncesinde; kiralama hizmetlerinde, reklam verme hizmetlerinde, baskı ve basım hizmetleri ile spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerinde uygulanmakta olan KDV tevkifatına bir yenisi olan “Ticari Reklam Hizmetleri” de eklenildiğinden, tebliğde ayırt edici ve net belirlemeler yapılmadığından, konu hakkında önceki var olan tevkifat düzenlemeleri ile getirilen yeni düzenlemenin uygulanması bakımından tereddütlü durumlar ortaya çıkmıştır.

              Yazımızda önceden var olan; kiralama, baskı ve basım, reklam verme hizmetleri, spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerinde uygulanmakta olan KDV tevkifatı uygulaması ile yeni yeni getirilen “Ticari Reklam Hizmetleri” nde tevkifat uygulaması hakkında açıklayıcı bilgilere yer verilecektir.


II- HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

             KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde, belirlenmiş alıcılara verilecek (KDV mükelleflerine verilecek bu hizmetler kapsam dışı) “Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” nde “7/10” oranında KDV tevkifatı yapılacağı düzenlenmiştir.

              KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (35 Seri No.lu) ile getirilen “Ticari Reklam Hizmetleri” bölümünde, “tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları hizmetlerinin”  KDV tevkifatı uygulaması bakımından Tebliğin bu bölümde yapılan açıklamalara göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

              Buna göre; ticari reklam amaçlı da olsa her türlü baskı ve basım işlemleri hizmetinin belirlenmiş alıcılara verilmesi durumunda bu bölüme göre KDV tevkifatı yapılacak olup, KDV mükelleflerine verilecek baskı ve basım hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

              Sorumlu tayin edilenlere (belirlenmiş alıcılara) verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler  üzerinden bu bölüme göre, KDV tevkifatı yapılacaktır.    


III- SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

              KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümünde “Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri” başlığı altında düzenlenerek, profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam ve isim hakkı gelirlerinde, belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri tarafından yapılacak ödemelerde; spor kulübünün KDV mükellefi olması durumunda “9/10” oranında, KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise tam tevkifat uygulanacağı (tebliğde verilen 1 numaralı örneğe göre) hükme bağlanmıştır.

               KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (35 Seri No.lu) ile getirilen “Ticari Reklam Hizmetleri” bölümünde, profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetlerinin KDV tevkifatı uygulaması bakımından, Tebliğin bu bölümde yapılan açıklamalara göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

               KDV mükellefiyeti bulunmayan profesyonel spor kulüpleri ile amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek üzere verilen reklam hizmetlerinde ise tam tevkifat uygulanacağından, bu husus tebliğin (I/C-2.1.2.4.) “Reklâm Verme İşlemleri” başlıklı bölümünde düzenlendiğinden, sonraki bölümlerde ayrıca değerlendirilecektir.

...............................................................


Denetim ve İdare Müdürümüz Hamza ERTEKİN tarafında yazılan ve 'Alomaliye.com 'da Yayımlanan Makalenin Tamamına Buradan ULAŞABİLİRSİNİZ.

5213 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.