MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2021 Temmuz Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/07/2021 09/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/07/2021 12/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/07/2021 26/07/2021 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 26/07/2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 27/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
 • 01/07/2021 28/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
 • 16/07/2021 30/07/2021 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/07/2021 02/08/2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/07/2021 02/08/2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
 • 01/07/2021 17/08/2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 17/08/2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/07/2021 31/08/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/07/2021 30/09/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/07/2021 31/12/2021 2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.