MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019 Mayıs Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/05/2019 10/05/2019 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 10/05/2019 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/05/2019 17/05/2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 17/05/2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/05/2019 24/05/2019 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2019 27/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 27/05/2019 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
 • 16/05/2019 27/05/2019 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 27/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2019 27/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2019 31/05/2019 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 01/05/2019 31/05/2019 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
 • 01/05/2019 31/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/05/2019 31/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 • 01/05/2019 31/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 • 01/05/2019 31/05/2019 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 01/04/2019 31/05/2019 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
 • 01/05/2019 31/05/2019 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 01/05/2019 31/05/2019 2018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
 • 01/05/2019 31/05/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2019 31/05/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2019 31/05/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.