MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-63-Yabancılara TC Vatandaşlığı Hakkı Veren Taşınmaz Tutarı 400.000 Amerikan Dolarına Çıkarıldı

Tarih   : 13.05.2022

Sayı    : BBDAS/2022-63

Konu  : Yabancılara TC Vatandaşlığı Hakkı Veren Taşınmaz Tutarı 400.000 Amerikan Dolarına Çıkarıldı

 

13 Mayıs 2022 tarih 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12 Mayıs 2022 tarih 5554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.


1- Yabancıların TC Vatandaşlığı için taşınmaz alımlarında esas alınan limit; değişikliğin yayımından 1 ay sonra (13.06.2022) yürürlüğe girmek üzere, 250.000 Amerikan Dolarından 400.000 Amerikan Dolarına çıkarıldı.
 


2- Değişikliğin yayımlandığı tarihten itibaren (13.05.2022) geçerli olmak üzere; en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancılara da Türk Vatandaşlığı edinme hakkı getirildi. 


3- Yabancıların Türk Vatandaşlığı edinebilmeleri için, Yönetmelik’te yer alan satın alma ve yatırımlara konu dövizlerin Merkez Bankasına satılmasının yanında, satış karşılığı elde edilecek Türk Lirası tutarların ilgili yatırımlarda aynı süre ile kalması şartı getirildi.
 
  • Taşınmaz alımlarında, 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı dövizin (13.06.2022 tarihinden itibaren 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı dövizin), işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılması gerekmektedir. 
  • Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara mevduat olarak 3 yıl süre ile yatırılacak 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı dövizin, işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılması gerekmektedir. Buradan elde edilecek Türk Lirası tutarın da en az 3 yıl süre ile bankalardaki TL mevduat hesaplarında tutulması gerekmektedir. 
  • Devlet borçlanma araçlarından 3 yıl süre ile elde tutmak şartıyla satın alınacak ve tutarı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı dövizin, işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılması gerekmektedir. Buradan elde edilecek Türk Lirası tutarın da en az 3 yıl süre ile Devlet Borçlanma Araçlarında tutulması gerekmektedir. 
  • Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl süre ile elde tutmak şartıyla satın alınan ve tutarı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı dövizin, işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılması gerekmektedir. 
  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutmak ve 3 yıl sistemde kalmak şartıyla, bireysel emeklilik sisteminde belirlenecek fonlara yatırılacak 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı dövizin, işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılması gerekmektedir. Buradan elde edilecek Türk Lirası tutarın da en az 3 yıl süre ile bireysel emeklilik sisteminde belirlenecek fonlarda tutulması gerekmektedir.
 
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

122 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.