MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

KDV İADE LİSTELERİ PASİFE ÇEKİLME / İPTAL EDİLME TALEPLERİ

Konu : KDV İADE LİSTELERİ PASİFE ÇEKİLME / İPTAL EDİLME TALEPLERİ

Tarih : 10.12.2014

Sayı : 44

Kanun : Katma Değer Vergisi Kanunu

KDV İADE LİSTELERİ PASİFE ÇEKİLME / İPTAL EDİLME TALEP
DİLEKÇELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 60 seri nolu KDV Sirküleri gereği KDV iadesi talep eden mükelleflere, iadeye ilişkin belirlenen listelerini internet Vergi Dairesi üzerinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Diğer taraftan, 2010/01 Sıra No.lu KDV İç Genelgesi'nde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri KDV iade listelerinin analizi sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı KDV İadesi Otomasyon ve Analiz Müdürlüğünce hazırlanan KDV İadesi Kontrol Raporu'nun gereğinin yerine getirilmesinde vergi dairelerince uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Mükelleflerin KDV İadesi Kontrol Raporunca oluşan hataların giderilmesi amacıyla İnternet Vergi Dairesinden gönderdikleri KDV İadesine esas teşkil eden onaylı listelerinin pasife çekilebilmesi/iptal edilmesine yönelik talep dilekçeleri 09/12/2014 tarihi itibariyle internet ortamında alınmaya başlanacaktır. Ayrıca KDV İade Listelerinin Pasife Çekilmesi/İptal edilmesine ilişkin dilekçeler vergi daireleri evrak kayıt servislerinden de elden alınmaya devam edecektir. İnternet ortamında söz konusu dilekçeler verilmiş ise aynı dönem aynı işlem ile ilgili vergi dairesine elden dilekçe verilmesine gerek yoktur.

Devamına SİRKÜLER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

2990 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.