MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-94-İstisna Uygulanabilecek Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açma ve Vade Yenileme Süresi Sona Erdi

Tarih   : 02.07.2024

Sayı    : BBDAS/2024-94

Konu  : İstisna Uygulanabilecek Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açma ve Vade Yenileme Süresi Sona Erdi

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesinde yer alan; 30 Haziran 2024 tarihine kadar açılan ve bu tarih ve bu tarihten önce vadesi dolanların bu tarihe kadar vadesi yenilenenlere uygulanan istisna süresi yeniden uzatılmadığından, 1 Temmuz 2024 tarihi ve sonrasında açılacak veya vadesi yenilenecek olan hesaplara KKM istisnası uygulanamayacaktır.

 
Buna göre;
 
- 30 Haziran 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) usulüne uygun açılan kur korumalı mevduat hesaplarının vadeleri sonuna kadar,
 
- 30 Haziran 2024 tarihinde veya öncesinde vadesi dolanların bu tarihte veya öncesinde vadesi yenilenenlere, yeni vadeleri sonuna kadar,
 
Bu hesaplardan elde edecekleri kazançlara istisna uygulanmasına aynen devam edilecektir.
 
Ancak, Geçici 14’üncü maddenin “vade yenilemelerinde istisnanın uygulanmasına ilişkin” 5’inci fıkrası aşağıdaki gibidir:
 
“(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar (7491 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 28.12.2023) 30/6/2024 tarihine kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır”
 
 
Bu hükme göre; 30 Haziran 2024 tarihine kadar vadesi dolmadığı halde, bu tarihte veya öncesinde vadesi yenilenenlerin, yenileme öncesi vadelerine kadar elde edilecek kazançlar istisna kapsamında olmakla birlikte, vade öncesinde yenilenenlerin yeni vadelerine kadar elde edilecek kazançlara bu istisnanın uygulanamayacağı yorumlanmaktadır.
 
Örnek 1: İstisna uygulama süresi içinde (30.06.2024 tarihine kadar) usulüne uygun açılan 6 ay vadeli KKM hesabının vadesinin 30.09.2024 tarihi olması halinde, bu vadeye kadar hesabın bozulmaması halinde vade sonunda elde edilecek kazançlara istisna uygulanabilecektir. Ancak, vade sonunda vadenin yenilenmesi halinde, yeni vadeye kadar elde edilecek kazançlara istisna uygulanamayacaktır.
 
Örnek 2: Vadesi 25.06.2024 tarihinde sona eren KKM hesabının vadesinin vade sonunda (30.06.2024 tarihine kadar) 3 ay olarak uzatılması durumunda, yeni vade olan 25.09.2024 tarihine kadar elde edilecek kazançlara istisna uygulanabilecektir. Ancak bu tarihten sonra vadenin yenilenmesi durumunda, yeni vadeye kadar elde edilecek kazançlar istisna dışındadır.
 
Örnek 3: Şartlar dahilinde usulüne uygun olarak 30.06.2024 tarihinde 6 ay vadeli KKM hesabının açılmış olması durumunda, vade sonu olan 30.12.2024 tarihinde bu hesaptan elde edilecek kazançlar istisna kapsamında olacaktır.
 
Örnek 4: 6 ay vadeli açılan ve 25.07.2024 tarihinde vadesi sona erecek olan KKM hesabından, bu tarihe kadar elde edilecek kazançlara istisna uygulanabilecektir.

Ancak, bu hesabın vade yenilemesi, vade sonu olan 25.7.2024 tarihinde yapılabileceği halde, istisna uygulama süresinin son günü olan 30.06.2024 tarihinde vadeden önce, vade yenilemesine yönelik bankaya talimat verilmesi ile vadenin yenilenmesi durumunda 25.07.2024 tarihinden sonraki yeni vadeye isabet edecek kazançlara istisna uygulanamayacağı yorumlanmaktadır.

Yine aynı şekilde, 25.07.2024 tarihinde sona erecek vadenin, bu tarih veya sonraki bir tarihte yenilenmesi durumunda da yeni vadeye göre elde edilecek kazançlar istisna kapsamında olmayacaktır.
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

296 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.