MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-93-İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

Tarih  : 02.07.2024

Sayı    : BBDAS/2024-93

Konu  : İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan 2 Temmuz 2024 tarihli duyuruda; 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değişiklik yapıldığı belirtilmiş olup, duyurunun tamamı aşağıdaki gibidir:
 
“İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU
 
06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değişiklik yapılmıştır.
 
Söz konusu değişiklikle, indirilecek KDV listesinin formatında değişikliğe gidilerek üç yeni sütun eklenmiştir. Bugünden itibaren yapılacak olan liste girişlerinde mutlaka yeni örnek excell listesi indirilmesi gerekmektedir. Eklenen sütunlar 2024/06 dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde doldurulacak olup daha önceki dönem liste girişlerinde yeni eklenen bu alanlar boş bırakılacaktır.
 
Yeni İndirilecek KDV Listesi formatı ekte yer almakta olup, eklenen sütunlar aşağıdaki gibidir.
 
Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu;
 
- Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar için kullanılmalıdır. (Not: Aynı faturada hem tevkifata tabi teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim bulunması durumunda, tevkifata tabi olmayan işleme ait KDV tutarı da bu sütuna girilmelidir.)
 
- Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.
 
2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu;

- Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar için kullanılmalıdır.
 
- Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.
 
Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu;
 
- Tevkifata Tabi Olmayan ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarının toplamı, bu alana yazılmalıdır.
 
- Toplam İndirilecek KDV Tutarı, belgenin KDV tutarını aşmamalıdır.
 
- Tevkifata Tabi Olmayan Faturalar için bu alana belgenin KDV tutarı yazılmalıdır.
 
- Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.
 
Örnek Fatura Bilgileri;
 
Excel listesi sıra no 1
 
06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede 5/10 tevkifata tabi bir işlem içeren bir fatura için liste girişi;
 
Fatura Tarihi 01/06/2024

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000 KDV'si 200

Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu 100

2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 40

Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 140
 
Not: Henüz 2 Nolu Beyannamesinde Ödenmeyen 60 liralık tutar, ödemenin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listelerinde indirime konu edilebilecektir.
 
Excel listesi sıra no 2
 
06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede 5/10 oranında tevkifata tabi işlem içeren ve önceki aylarda tevkifat tutarının 80 TL’lik kısmı ödenmiş olan fatura için kalan tutar olan 120 TL’nin bu dönemde ödenmesi durumunda bu fatura için liste girişi;
 
Fatura Tarihi 10/06/2024

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı 000 KDV'si 400

Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu 0.00

2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 120

Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 120
 
 
Excel listesi sıra no 3
 
06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede tevkifata tabi işlem içermeyen bir fatura için liste girişi;
 
Fatura Tarihi 25/06/2024

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000

KDV'si 200

Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı sütunu boş bırakılacak
.
2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarı sütunu boş bırakılacak.

Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 200
 
Excel listesi sıra no 4
 
06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede, hem tevkifata tabi işlem olan teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim içeren bir fatura için liste girişi;
 
Tevkifat Oranı 5/10
 
Tevkifata tabi bir işlem olan hizmet teslimi (Matrah 6.000 – KDV 1.200 – Tevkifat 600)
 
Tevkifat tutarın tamamının 2 nolu beyannamede ödenmiş
 
Tevkifata tabi bir işlem içermeyen mal teslimi (matrahı 4.000 - KDV 800)
 
Fatura Tarihi 27/06/2024

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000 KDV'si000

Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı sütunu 1.400
 
NOT: İki işlemi bir arada içeren bu tür faturalarda tevkifata tabi olmayan işleme ait KDV tutarı da bu sütuna girilmelidir. (800+600=1.400)
 
2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 600
Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 2000”
 
Duyuru Eki: İndirilecek KDV Listesi Yeni Formatına Duyuru Ekinden Ulaşılabilir
 
 

Saygılarımızla.

 

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

899 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.