MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-92-Temmuz Ayı Vergi Takvimi

Tarih   : 01.07.2024

Sayı    : BBDAS/2024-92

Konu  : Temmuz Ayı Vergi Takvimi

 

  • A- TEMMUZ AYI SONUNA KADAR YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU:

 

SIRA

TEMMUZ AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

SÜRESİ

1

2021 Yılana İlişkin 3065 Sayılı KDV Kanununun 32'inci Maddesine Göre; 11,13, 14.15'inci Maddeleri İle 17'inci Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasının (S) Bendi Kapsamındaki İadeler İle, 9'uncu Madde Kapsamındaki Tevkifat İadeleriyle İlgili Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Verilme Süresi

01.07.2024

2

2022 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan ve 2023 Yılında Talep Edilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Verilme Süresi

01.07.2024

3

Mayıs 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2024

4

Mayıs 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2024

5

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.07.2024

6

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.07.2024

7

Mayıs 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2024

8

Mayıs 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01.07.2024

9

Mayıs 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01.07.2024

10

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01.07.2024

11

Fiziki Ortamda Tutulan 2023 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikinin Yaptırma  Süresi

01.07.2024

12

01.07.2024 Tarihinde Elektronik Fatura ve İrsaliye Kapsamına Geçmesi Zorunda Olan Mükelleflerin Gerekli Altyapıyı Tamamlayarak E-Fatura veya E-İrsaliyeye Geçme Süresi

01.07.2024

13

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (ÖKC) Yeni Nesil ÖKC’ye Dönüştürme ve En Az Bir Banka İle Üye İş Yeri Anlaşması Yaparak Banka Kartları İle Ödeme Taleplerini Kabul Etme Zorunluluğunun Başlama Süresi

01.07.2024

14

7440 Sayılı Kanunun 5 ve Geçici 1’inci Maddeleri Kapsamında Matrah Artırımı Yapılan ve 12 Taksit Seçeneğini Seçen Mükelleflerden İlk 2 Taksiti Süresinde Ödeyen Ancak Diğer Taksit Ödemesini Aksatanların, Kanundan Yararlanabilmeleri İçin Aksayan Taksitleri Gecikme Zammı İle Beraber Son Ödeme Süresi

01.07.2024

15

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan ve 12 Taksit Seçeneğini Seçen Mükelleflerden (Matrah Artırımı Hariç) İlk 2 Taksiti Süresinde Ödeyen ve Bir Takvim Yılanda 3 Veya Daha Az Taksitini Süresinde Ödeyemeyenler Veya Eksik Ödeyenlerin, Kanundan Yararlanabilmeleri İçin Aksayan Veya Eksik Ödenen Taksitlerini Gecikme Zammı İle Beraber Son Ödeme Süresi

01.07.2024

16

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01.07.2024

17

2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

01.07.2024

18

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

01.07.2024

19

16-30 Haziran 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

09.07.2024

20

16-30 Haziran 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10.07.2024

21

Haziran 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2024

22

Haziran 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

16.07.2024

23

Haziran 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2024

24

Haziran 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2024

25

Haziran 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

16.07.2024

26

Haziran 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

16.07.2024

27

Haziran 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2024

28

Haziran 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.07.2024

29

Haziran 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.07.2024

30

Haziran 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

22.07.2024

31

Haziran 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.07.2024

32

Haziran 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.07.2024

33

1-15 Temmuz 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

24.07.2024

34

Haziran 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

25.07.2024

35

1-15 Temmuz 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25.07.2024

36

Haziran 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.07.2024

37

Haziran 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.07.2024

38

Haziran 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26.07.2024

39

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

26.07.2024

40

Haziran 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

26.07.2024

41

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

26.07.2024

42

Haziran 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29.07.2024

43

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29.07.2024

44

Haziran 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

29.07.2024

45

Haziran 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

30.07.2024

46

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

31.07.2024

47

Haziran 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

31.07.2024

48

Haziran 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

31.07.2024

49

2023 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

31.07.2024

50

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

31.07.2024

51

Haziran 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

31.07.2024

52

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

31.07.2024

53

Haziran 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31.07.2024

54

Haziran 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31.07.2024

55

Haziran 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31.07.2024

56

Haziran 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31.07.2024

57

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

31.07.2024

 

58

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

31.07.2024

59

2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

19.08.2024

60

2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

19.08.2024

61

2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

19.08.2024

62

2023 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

31.12.2024

 

 

 

 B-     E-DEFTER GİRİŞ, ONAY VE YÜKLEME SÜRELERİ TABLOSU:

 

SIRA

E-DEFTER BERATLARININ GİRİŞ, ONAY VE YÜKLEME SÜRELERİ

 

SÜRESİ

1

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.07.2024

2

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

12.08.2024

3

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.09.2024

4

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan – Mayıs - Haziran 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.09.2024

5

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.10.2024

  

Saygılarımızla. 

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

343 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.