MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-88-Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Duyuru

Tarih : 28.06.2024

Sayı    : BBDAS/2024-88

Konu  : Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Duyuru

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Veri Dairesi üzerinden yapılan 26 Haziran 2024 tarihli duyuru ile;  çok uluslu işletmeler için ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun doldurulmasına yönelik açıklamalarda bulunulmuş olup, duyuru aşağıdaki gibidir:


Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, çok uluslu işletme grupları tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar  “ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmektedir.

Bu yıl, 30 Haziran 2024 tarihine kadar verilecek olan ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu (bildirim formu), kapsama giren tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2023 hesap dönemi için doldurulacaktır. 

Kapsamdan kastedilen; raporlanan hesap dönemi olan 1/1/2023 - 31/12/2023 hesap döneminden veya 2023 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro veya nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke idaresi tarafından yerel para birimi cinsinden belirlenen eşiğin üzerinde olmasıdır. Dolayısıyla bildirim formu, çok uluslu işletmeler grubunun raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin yukarıda belirtilen eşiğin üzerinde bulunması şartıyla her yıl mutlaka doldurulacaktır. 

Bildirim formunun doldurulması ve sisteme yüklenmesi hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:
 
  • Bildirim formu; nihai ana işletme, vekil işletme, grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, raporlanan hesap dönemi vb. bilgileri içeren bir form olduğundan istenilen bu bilgilerin İnternet Vergi Dairesi üzerinden her yıl yeni bir bildirim formu ile İdareye verilmesi gerekmektedir. 
  • Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunuyorsa, bildirim formu nihai ana işletme/vekil işletme tarafından verilecektir. 
  • Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmadığında, bildirim formu çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmesi (birden fazla işletme bulunması durumunda işletmelerden biri) tarafından verilecektir. 
  • Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesi/vekil işletmesinin Türkiye’de bulunmadığı ve ülkemiz ile nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke arasında “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın veya ülke bazlı raporların değişimine ilişkin iki taraflı anlaşmaların yürürlükte olduğu durumlarda dahi, bildirim formu çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmesi tarafından verilecektir. 
  • Bildirim formu bu yıl 30 Haziran 2024 tarihine kadar verildikten sonra verilen bildirim formunda hata veya eksiklik bulunduğunun işletmenizce tespit edilmesi halinde, bildirim formu, verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna kadar yani 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilecektir. 
  • Bildirim formunun doldurulması hakkındaki açıklamalarımız için İnternet Vergi Dairesini kullanabilirsiniz.

 

 

ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

 

KAPSAM

 

SON TARİH

Takvim yılı

1/1/2023-31/12/2023

1/1/2022-31/12/2022 dönemi konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro ve üzerinde olması şartı

30 Haziran 2024

2023 yılı içinde biten özel hesap dönemi

2022 yılı içinde biten özel hesap döneminde konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro ve üzerinde olması şartı

30 Haziran 2024

 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı Kılavuza Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

 
 
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

185 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.