MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-23-Şubat Ayı Vergi Takvimi

Tarih   : 01.02.2024

Sayı    : BBDAS/2024-23

Konu  : Şubat Ayı Vergi Takvimi

 

  • A- ŞUBAT AYI SONUNA KADAR YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU:

 

SIRA

ŞUBAT AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

SÜRESİ

1

16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

09.02.2024

2

16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

12.02.2024

3

Ocak 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15.02.2024

4

Ocak 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.02.2024

5

Ocak 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.02.2024

6

Ocak 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

15.02.2024

7

Ocak 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

15.02.2024

8

Ocak 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.02.2024

9

Ocak 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.02.2024

10

Ocak 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.02.2024

11

Ocak 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.02.2024

12

Ocak 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.02.2024

13

Ocak 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20.02.2024

14

Ocak 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.02.2024

15

Ocak 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.02.2024

16

2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

20.02.2024

17

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı (2 No.lu KDV Beyanı)

21.02.2024

18

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin (2 No.lu) Ödemesi

23.02.2024

19

1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26.02.2024

20

1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.02.2024

21

Ocak 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.02.2024

22

Ocak 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

26.02.2024

23

Ocak 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.02.2024

24

Ocak 2024 Dönemine Ait 1 No.lu Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28.02.2024

25

Ocak 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

29.02.2024

26

Ocak 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29.02.2024

27

Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

29.02.2024

28

Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

29.02.2024

29

Ocak 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29.02.2024

30

Ocak 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

29.02.2024

31

Ocak 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

29.02.2024

32

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

29.02.2024

33

2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

29.02.2024

34

2024 Yılı YMM Tam Tasdik Sözleşmelerinin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirimi

29.02.2024

35

2024/Ocak Dönemine Ait “Özet Döviz Pozisyon Raporu” Bildirimi

29.02.2024

 

 

B-     E-DEFTER GİRİŞ VE ONAYI İLE BERATLARININ VE İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLEME SÜRELERİ TABLOSU:

 

SIRA

E-DEFTER BERATLARININ VE İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLEME SÜRELERİ

SÜRESİ

1

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

15.02.2024

2

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

29.02.2024

3

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

15.03.2024

4

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2024

5

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim-Kasım-Aralık/ 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2024

6

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim-Kasım-Aralık/ 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

15.04.2024

7

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

15.04.2024

8

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.04.2024

9

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.04.2024

10

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim-Kasım-Aralık/ 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.04.2024

11

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının  Yüklenmesi

15.05.2024

12

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim-Kasım-Aralık/ 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

15.05.2024

13

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

15.05.2024

 

Saygılarımızla.

 

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

398 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.