MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-76-Varlık Barışından Yararlanma Süresi Haziran Ayında Sona Eriyor

Tarih   : 03.06.2022

Sayı    : BBDAS/2022-76

Konu  : Varlık Barışından Yararlanma Süresi Haziran Ayında Sona Eriyor

30.06.2021 tarih 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.06.2021 tarih 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93’üncü maddesinde düzenlenen Varlık Barışından yararlanma süresi 30.06.2022 tarihinde sona eriyor.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesine veya yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılabilmesine, 
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine,
ilişkin imkanlar tanıyan Geçici 93 üncü maddesinde yer alan ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31/12/2021 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılan süreler, 31/12/2021 tarihli ve 31706 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tekrar 6 ay süreyle 30/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı.
 
 
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.06.2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi ve bildirim tarihinden itibaren de 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi halinde hükümlerinden faydalanılmasını kapsıyor.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi halinde hükümlerinden faydalanılabilecek.

Düzenleme; vergi mükellefiyeti olmayan gerçek kişileri de kapsamakta olup, varlık barışı kapsamında bildirilerek yurda getirilecek veya kayıtlara intikal ettirilecek varlıklar için vergi ödenmeden serbest tasarruf imkanı sağlaması bakımından önem arz ediyor.

 
Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

151 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.