MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-72-41 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldı

Tarih   : 01.06.2022

Sayı    : BBDAS/2022-72

Konu  : 41 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldı

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan 01.06.2022 tarihli duyuru ile; KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 beyannamelerinde düzenlemeler yapıldığı belirtilmiş olup, mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programlarını güncellemeleri gerektiği duyurulmuştur.
 
KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 beyannamelerinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.
 
 
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 
  
 
41 NO.LU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA KDV1, KDV2, KDV2B VE KDV9015 BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DUYURU

 
21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğle getirilen düzenlemelere istinaden Katma Değer Vergisi Beyannamesinde 01.06.2022 tarihi itibariyle (Mayıs/2022 vergilendirme dönemi için) aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan değişiklikler yapılmıştır.
 
 
1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

 
A- Matrah Kulakçığında Yapılan Değişiklikler:
 
 • “Matrah” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi aşağıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir.
 • “Matrah” kulakçığında yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanına 627 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenerek tevkifat oranı 4/10 olacak şekilde düzenlenmiştir. 
 • “Matrah” kulakçığında yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda “İşlem Türü” seçmeli alanında 618 kod açıklamasına Demir Çelik ibaresi eklenerek işlem türü adı “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.

B- İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kulakçığında Yapılan Değişiklikler:
 
 • “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi aşağıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir. 
 • “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında yer alan “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” alanına 448 “Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenmiştir. 
 • Aynı tabloda yer alan 418 kod açıklaması “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir. 
 • “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna 338 “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2)]” kodu eklenmiştir. 
 • Aynı tabloya “KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli” sütunu eklenmiştir. 338 koduna veri girişi yapıldığında “Yüklenilen KDV” alanına girilen tutarın “(Teslim ve Hizmet Tutarı – KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli)*0.10)” tutarı aşmaması gerekmektedir. 
 • “KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli” sütunu sadece 301, 322 ve 338 kodunu kullanarak bilgi girişi yapacak olan mükelleflerimize için aktif; diğer kodları kullanarak bilgi girişi yapan mükelleflerimiz için pasif olarak beyannamede görünecektir.
C- Ekler Kısmında Yapılan Değişiklikler:
 
 • Ekler kulakçığında bulunan “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” kulakçığının adı “Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” olarak değiştirilmiş ve kulakçık içeriğine ikinci bir tablo olarak “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir. 
 • “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler” tablosunda yer alan “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” bölümüne ”107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Tutarı” adında yeni bir sütun eklenmiştir.
 
KDV2, KDV2B VE KDV9015 BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 
A- Vergi Bildirimi Alanında Yapılan Değişiklikler:
 
 • “Vergi Bildirimi” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi yukarıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir. 
 • “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanına 227 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenerek tevkifat oranı 4/10solacak şekilde düzenlenmiştir. 
 • “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanındaki 218 kod açıklamasına Demir Çelik ibaresi eklenerek tür adı “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.
 
B- Ekler Kısmında Yapılan Değişiklikler
 
 • “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir.

228 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.