MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-67-KDV Tevkifatı İadesinde Tevkifatın Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı

Tarih   : 24.05.2022

Sayı    : BBDAS/2022-67

Konu  : KDV Tevkifatı İadesinde Tevkifatın Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı

 

Bilindiği gibi; “35 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile KDV tevkifatı uygulamasından kaynaklanan KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi sırasında, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmiş olması şartı getirilmişti.
 
Söz konusu düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 01.02.2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile ihtilaf konusu olan düzenlemenin yer aldığı anılan Tebliğin 15’inci maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Bu karara karşı Bakanlık tarafından yapılan itiraz, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 23.03.2022 tarih ve İtiraz No: 2022/3 sayılı Kararı ile reddedilmiştir.
 
Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tüm birimlere gönderilen 13.05.2022 tarih E.64994458-130(5509-815)-63230 sayılı “Genel Yazı” da;
 
  • Söz konusu düzenlemenin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından doğan KDV iade taleplerinde, alıcılar tarafından tevkif edilerek 2 No’lu KDV beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması şartının mükelleften aranmayacağı duyurulmuştur.
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

127 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.