MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-65-2022 Temmuz Ayından İtibaren Elektronik Belge Kullanma Zorunluluğu Kapsamına Girecek Mükellefler

Tarih   : 13.05.2022

Sayı    : BBDAS/2022-65

Konu  : 2022 Temmuz Ayından İtibaren Elektronik Belge Kullanma Zorunluluğu Kapsamına Girecek Mükellefler

 

22 Ocak 2022 tarih 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:535) ile; 01.07.2022 tarihinden itibaren e-fatura ve e-irsaliye yönünden iki farklı tablo halinde elektronik belge düzenleme zorunluluğu kapsamına geçecek mükellefler ile bu kapsama girecek mükelleflerin elektronik defter tutma zorunluluğu başlama süreleri aşağıda verilmektedir.
 
Gerek elektronik belge (e-fatura/e-irsaliye) gerekse e-defter kapsamına dahil olacak mükelleflerin, her hangi bir gecikme ve aksamaya mahal vermeyecek şekilde, yükümlülük süreleri dikkate alınarak gerekli hazırlıklarını önceden tamamlamaları menfaatlerine olacaktır.
 
Bazı mükellef grupları için, elektronik belge düzenleme zorunluluğu faaliyet alanlarıyla ilgili olarak düzenlendiğinden, belirlenen alanlarda yeni faaliyete  başlamaları durumunda, izleyin 4’üncü aydan itibaren bu kapsama girmeleri gerektiği hususu, ekli tablolarda ayrıca gösterilerek, dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 
 
 
 
 
E-FATURA/E-ARŞİV FATURAYA VE E-DEFTERE GEÇME SÜRELERİ
 

SIRA

E-FATURA/E-ARŞİV FATURAYA GEÇME KRİTERLERİ

E-FATURA/E-ARŞİV FATURAYA GEÇME SÜRESİ

E-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

   

1

2021 Hesap Dönemi Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı)  4 Milyon TL’yi Geçenler

01.07.2022

01.01.2023

2

2022 Hesap Dönemi Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı)  3 Milyon TL’yi Geçenler

01.07.2023

01.01.2024

3

2020 Veya 2021 Yılı Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 1 Milyon TL’yi Geçen Gayrimenkul Ve/Veya Motorlu Taşıt, İnşa, İmal, Alım, Satım Veya Kiralama İşlemlerini Yapanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefler

01.07.2022

01.01.2023

4

2022 Veya Müteakip Hesap Dönemlerinde Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 500 Bin TL’yi Geçen Gayrimenkul Ve/Veya Motorlu Taşıt, İnşa, İmal, Alım, Satım Veya Kiralama İşlemlerini Yapanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefler (2022 Yılında Geçecekler İçin Esas Alınacak Süre)

01.07.2023

01.01.2024

5

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İle Belediyelerden Yatırım Ve/Veya İşletme Belgesi Almak Suretiyle Konaklama Hizmeti Vermekte Olan Mevcut Otel İşletmeleri

01.07.2022

01.01.2023

6

 

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İle Belediyelerden Yatırım Ve/Veya İşletme Belgesi Almak Suretiyle Konaklama Hizmeti Vermek Üzere Yeni Faaliyete Başlayacak Otel İşletmeleri

 

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından itibaren

E-Faturaya Geçtikleri Yılı Takip Eden Yıl Başından İtibaren

7

2020 Ve 2021 Hesap Dönemleri İçin 1 Milyon TL Ve Üzeri Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Olan, Gerek Kendi Siteleri Gerekse De İnternet Satış Platformları Üzerinden Veya Her Türlü Elektronik Ortamda Mal Veya Hizmet Satışı Gerçekleştiren Mükellefler

01.07.2022

01.01.2023

8

2022 Veya Müteakip Hesap Dönemleri İçin 500 Bin TL Ve Üzeri Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Olan, Gerek Kendi Siteleri Gerekse De İnternet Satış Platformları Üzerinden Veya Her Türlü Elektronik Ortamda Mal Veya Hizmet Satışı Gerçekleştiren Mükellefler (2022 Yılında Geçecekler İçin Esas Alınacak Süre)

01.07.2023

01.01.2024

 
 
 
E-İRSALİYE KAPSAMINA GEÇME SÜRELERİ
 
 

SIRA

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

E-İRSALİYE UYGULAMASINA BAŞLAMA TARİHİ

1

E-Fatura Kapsamında Olup Olmadığına Bakılmaksızın, Demir Ve Çelik (GTİP 72) İle Demir Veya Çelikten Eşyaların (GTİP 73) İmali, İthali Veya İhracı Faaliyetinde Bulunmakta Olan Mükellefler (Basit Usul Hariç). Bu kapsama giren mükellefler, e-İrsaliye ile birlikte e-Fatura/e-Arşiv Fatura uygulamasına aynı anda geçeceklerdir.

 

Uygulama Ötedenberi Faaliyeti Olan Mükelleflere Yeni Getirilmesine Rağmen, Tebliğde E-İrsaliyeye Geçme Süresi Özel Olarak Belirlenmemiştir. Değişikliğin Başladığı Ocak Ayını İzleyen 4. Ayın (Mayıs) Başından İtibaren Geçileceği Yorumlanmaktadır

2

E-Fatura Kapsamında Olup Olmadığına Bakılmaksızın, Demir Ve Çelik (GTİP 72) İle Demir Veya Çelikten Eşyaların (GTİP 73) İmali, İthali Veya İhracı Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yeni İşe Başlayan Mükellefler (Basit Usul Hariç). Bu kapsama giren mükellefler, e-İrsaliye ile birlikte e-Fatura/e-Arşiv Fatura uygulamasına aynı anda geçeceklerdir.

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

 

3

2021 Hesap Döneminde E-Fatura Uygulaması Kapsamında Olan Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 10 Milyon TL’yi Geçen Mükellefler

01.07.2022

4

2022 Hesap Döneminde E-Fatura Uygulaması Kapsamında Olan Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 10 Milyon TL’yi Geçen Mükellefler

01.07.2023

5

Müteakip Hesap Dönemlerinde E-Fatura Uygulaması Kapsamında Olan Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 10 Milyon TL’yi Geçen Mükellefler

Belirlenen Tutarın Aşıldığı Yılı İzleyen 7. Ayın Başından İtibaren

 
BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ
 
 

239 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.