MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-62-Mayıs Ayı Vergi Takvimi

Tarih   : 10.05.2022

Sayı    : BBDAS/2022-62

Konu  : Mayıs Ayı Vergi Takvimi

 

SIRA

MAYIS AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

SÜRESİ

1

16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10.05.2022

2

16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

13.05.2022

3

Bağımsız Denetim Kuruluşları İle Bağımsız Denetçilerin 2021 Yılı Gelirlerinin Kamu Gözetim Kurumu’na (KGK) Bildirilmesi

15.05.2022

4

Nisan 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.05.2022

5

Nisan 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.05.2022

6

Nisan 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

16.05.2022

7

Nisan 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.05.2022

8

Nisan 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.05.2022

9

Nisan 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

16.05.2022

10

Nisan 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

16.05.2022

11

2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.05.2022

12

2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.05.2022

13

Nisan 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.05.2022

14

Nisan 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.05.2022

15

Nisan 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20.05.2022

16

Nisan 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.05.2022

17

Nisan 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.05.2022

18

Nisan 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.05.2022

19

1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25.05.2022

20

1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25.05.2022

21

Nisan 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.05.2022

22

Nisan 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

26.05.2022

23

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

26.05.2022

24

Nisan 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.05.2022

25

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

31.05.2022

26

Nisan 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31.05.2022

27

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

31.05.2022

28

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

31.05.2022

29

2021 Yılına Ait Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

31.05.2022

30

Nisan 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

31.05.2022

31

2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

31.05.2022

32

2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

31.05.2022

33

Nisan 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31.05.2022

34

Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alışlarına / Satışlarına İlişkin Bildirim Formları (Form Ba - Form Bs) Verilme Süresi

31.05.2022

35

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

31.05.2022

36

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

31.05.2022

37

Yabancı Sermayeli Şirket Veya İrtibat Bürolarının Ekonomi Bakanlığı’na  Bildirimi

31.05.2022

38

2022/Nisan Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle Tahakkuk Eden SGK Primlerinin Ödeme Süresi

31.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

E-DEFTER BERATLARININ VE İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLEME SÜRELERİ

 

SÜRESİ

1

Aylık Bazda Yükleme Tercihinde Bulunmuş KURUMLAR Vergisi Mükelleflerinin Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarını Yükleme Süresi

16.05.2022

2

Aylık Bazda Yükleme Tercihinde Bulunmuş GELİR / KURUMLAR Vergisi Mükelleflerinin Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarını Yükleme Süresi

16.05.2022

3

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.05.2022

4

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.05.2022

5

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.05.2022

6

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.05.2022

  

Saygılarımızla.

                    BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

218 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.