MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-56-2022/1 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

Tarih   : 22.04.2022

Sayı    : BBDAS/2022-56

Konu  : 2022/1 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

 

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan 22 Nisan 2022 tarihli duyuruda,“2022/1 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi” üzerinde bazı değişikliklerin yapıldığı belirtilerek, beyanname düzenleme programı (BDP) üzerinden gerekli güncellemelerin yapılması gerektiği duyurulmuştur.
 
Yapılan duyuru aşağıdaki gibidir:
 
 
2022/1. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

1- "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "Ticari Bilanço Karı" satırından sonra gelmek üzere "Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" ve "İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" satırları eklenmiştir.

2- "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde yer alan "301" kodlu "İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)" satırı çıkarılmış olup;
 
 • İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)
 • İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GYO'lardan)
 • İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-4) (Diğer fonlardan) 
satırları eklenmiştir.
 
3- "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne; 

 • KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna
 • KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna
 • KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
 • KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası 
satırları eklenmiştir.

4- "Ekler" kulakçığında yer alan "Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Tablosu"nda yer alan "Genel İndirim Oranı (%)" sütununun adı "Genel İndirim Oranı/Yurt Dışından Getirilen Sermayeye İlişkin Oran (%)" olarak değiştirilmiştir. Bu sütunda yer alan "0" ve "50" oranlarına ilave olarak "75" oranı da eklenmiştir.

5- "Ekler" kulakçığında yer alan "Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar" tablosu revize edilmiş olup dört yeni “Teknoloji Geliştirme Bölgesi" eklenmiştir.

6- "Ekler" kulakçığında yer alan "Fatura Bilgileri" tablosu beyannameden çıkartılmıştır.

7- "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah" ve "KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" satırları beyannameden çıkartılmıştır.

8- "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "Safi Geçici Vergi Matrahı" satırından sonra gelmek üzere, "KVK’nın 32/6 maddesi kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere, ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? " şeklinde soru satırı ve "Evet"/"Hayır" cevap seçenekleri eklenmiş olup; "Evet" seçeneğinin seçilmesi durumunda vergi hesaplaması %21 üzerinden; "Hayır" seçilmesi durumunda ise %23 üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.

9- "Matrah Bildirimi" kulakçığındaki "KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" satırından sonra gelmek üzere;
 

 • "KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah"
 • "KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı"
 • "KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah"
 • "KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı"
 
satırları eklenmiştir.

10- "KVK’nın 32/6 maddesi kapsamında, payları en az %20 oranında olmak üzere, ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?” sorusuna "Evet" yanıtını vermiş olan mükelleflerde; "KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" ve "KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" satırlarına, bu matrahlarla sınırlı olmak üzere, oran %20; "Hayır" yanıtını vermiş olan mükelleflerde %22 olarak uygulanacaktır.

11- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı başlıklı 32 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkralarında yer alan, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanacağına dair hüküm gereğince Kurum Geçici Vergi beyannamesinde hesaplamalar yeniden düzenlenmiştir. Mükellefler tarafından yapılacak olan hesaplama sonucu belirlenen tutar beyannamenin ilgili kısmına manuel olarak yazılacak olup; uygulanacak oran ise otomatik olarak getirilecektir.

 
Duyurulur.
 
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

399 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.