MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-50-Mart Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Vergisel Ödevler

Tarih : 29.03.2021

Sayı    : BBDAS/2021-50

Konu  : Mart Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Vergisel Ödevler


1- 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan SGK Prim Borçlarının Peşin Ve İlk Taksitini Ödeme Süresi 31.03.2021 Tarihinde Sona Eriyor:

  • SGK kapsamında yapılandırılan borçların, peşin seçeneğini seçenler ile ilk taksiti ödeyecekler için son gün 31 Mart 2021.
2- 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların 2. Taksit Ödeme Süresi 31.03.2021 Tarihinde Sona Eriyor:

  • 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Taksitinin ödeme süresi 31 Mart 2021 Çarşamba günü sona ermektedir.
  • Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
 
3- 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlara Ait Taksitlerin Tamamının İkinci Taksit Süresi İçinde Ödemesi Halinde Yİ-ÜFE’de %50 İndirim Yapılacaktır:

  • Mükelleflerin, taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (1-31 Mart 2021) ödenmesi durumunda; yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacağı gibi, hesaplanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarı üzerinden %50 oranında indirim de yapılacaktır. Aynı şekilde erken ödenecek idari para cezası aslından da %12,5 oranında indirim yapılacaktır.
 
4- Peşin Ödemeyi Tercih Edip Vadesinde Ödeyemeyen Veya Kısmi Ödeme Yapanların Son Bir Şansları Daha Var:

  • Mükelleflerin peşin ödeme seçeneğini tercih etmesi ve süresinde ödenmemesi (1 Ocak-1 Mart 2021) veya eksik ödenmesi durumunda; peşin ödeme tutarı ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte en geç ilk taksiti izleyen ay sonuna kadar yani 31 Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı devam edecektir.
5- 2020 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Ve İlk Taksit Ödeme Süresi 31.03.2021 Tarihinde Sona Eriyor:

  • 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;
  • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2021,
  • İkinci taksitin 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığından),
tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

6- Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım-Satımlarına İlişkin Bildirim Formları (Form Ba- Bs) (Son gün 31 Mart 2021)

7- Şubat 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (Son gün 31 Mart 2021)

8- Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim/Kasım/Aralık 2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Son gün 31 Mart 2021)

9- 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi (Son gün 31 Mart 2021)

10- GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi (Son gün 31 Mart 2021)

11- Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Son gün 31 Mart 2021)

12- Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Son gün 31 Mart 2021)

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

411 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.