MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-49-Akaryakıt İstasyonlarına “Yeni Nesil Pompa ÖKC” Zorunluluğu Getiriliyor

Tarih : 26.03.2021

Sayı    : BBDAS/2021-49

Konu  : Akaryakıt İstasyonlarına “Yeni Nesil Pompa ÖKC” Zorunluluğu Getiriliyor

24.03.2021 tarih 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; akaryakıt istasyonlarında uygulanmak üzere “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC” zorunluluğu getirilmektedir.

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların "Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)" haline dönüştürülmesine dair zorunluluk getirilerek, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir.

1- Yeni Nesil Pompa ÖKC Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

Getirilen yeni zorunluluğa göre halihazırda;
 • Elektronik Kayıt Ünitesi (EKÜ) olmayan Eski Nesil (EN) Pompa ÖKC’lerini kullanmakta olan akaryakıt istasyonlarının, en geç 30.06.2022 tarihine kadar , 
 • Elektronik Kayıt Ünitesi (EKÜ) olan Eski Nesil (EN) Pompa ÖKC’lerini kullanmakta olan akaryakıt istasyonlarının da en geç 31.12.2023 tarihine kadar,
    Yeni Nesil Pompa ÖKC’’leri kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

2- Eski Nesil Pompa ÖKC’lerin Satışı Veya Devri Yapılabilecek mi?
 
 • 01.01.2022 tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılamayacaktır. 
 • Tebliğin yürürlüğe girdiği 24.03.2021 tarihinten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin belirtilen tarihten itibaren, EKÜ’lü EN ÖKC’lerin ise 01.01.2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yasaklanmıştır.
3- Yeni Açılacak Akaryakıt İstasyonlarında Hangi ÖKC’ler Kullanılabilecek?
 
 • Tebliğin yürürlük tarihi olan 24.03.2021 tarihi ile 01.01.2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur,
 • Belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’ler kullanılabilecektir,
 • Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.
4- Pompa ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışların Elektronik Ortamda Bakanlığa/Başkanlığa Bildirim Zorunluluğu Var mıdır?
 
 • EN ve YN Pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin ilgili teknik kılavuzlar ve GMP’lerde tanımlanan fiş, rapor veya diğer bilgilerin elektronik ortamda doğrudan ya da ÖKC TSM’leri aracılığıyla Bakanlık/Başkanlık BİM’e aktarılması zorunludur,
 • Aktarım zorunluluğu bulunan fiş, rapor veya diğer bilgilerin Bakanlık/Başkanlık BİM’e aktarım zamanını (anlık ve/veya periyodik), aktarım yöntemini (doğrudan veya ÖKC TSM’leri aracılığıyla) ve aktarıma ilişkin diğer usul ve esasları Başkanlık ynokc.gib.gov.tr adresinde yapacağı duyurular ile belirlemeye yetkili kılınmıştır,
 • Aktarım zorunluluğu getirilen bilgilerin, ÖKC TSM’leri aracılığıyla gönderilmesinin belirlenmesi durumunda; bu bilgilerin zamanında, eksiksiz ve belirlenen format ve standartlarda Bakanlık/Başkanlık BİM’e elektronik ortamda gönderilme sorumluluğu ÖKC üreticileri ile birlikte ÖKC TSM’lerine aitt olacaktır. YN Pompa ÖKC’lerin bağlı oldukları ÖKC TSM’leri ile sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonunu işleten mükellefe ait olacaktır.
 
5- Uygulanacak Müeyyideler Nelerdir?
 
 • Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, ÖKC TSM’leri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır.
 • Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerde, fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer verildiğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimleri tarafından tespit edilmesi halinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması için akaryakıt istasyonlarını işleten mükellefler ve bu belgeleri kullananlar nezdinde vergi incelemesi ivedilikle yapılacaktır.
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
 
 
 
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

290 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.