MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-161-Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilme Süreleri

Tarih : 23.09.2021

Sayı    : BBDAS/2021-161

Konu  : Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilme Süreleri


1- 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilenler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan; 

  • Kurumlar vergisi mükelleflerine,
  • Kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,
 
       “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” verme zorunluluğu getirilmiştir.

2- Yukarıda sayılan mükelleflerin tamamının, getirilen zorunluluk kapsamında ilk bildirimlerini 31.08.2021 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.


3- Kapsamda olup da, bildirim yapmayan mükelleflerin ise en kısa sürede bu bildirimi yapmaları gerekmektedir.


4- Söz konusu bildirimi yapmayan bazı mükelleflere 2.500 TL Özel Usulsüzlük Cezası kesildiği yönünde haberler üzerine, resmi olmayan bilgilere göre 23.09.2021 tarihine kadar bildirimde bulunacak mükelleflere ceza kesilmemesi gerektiği yönünde bazı mesleki oda ve kuruluşların girişimlerinin devam ettiği yönünde basında duyurular yer almaktadır. 
 
 
5- Bildirim yapma yükümlülüğü kapsamına giren mükelleflerin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları adına;
 
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin gerçek faydalanıcı bilgisini bundan sonraki her geçici vergi beyannamesi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca beyan etmeleri gerektiğinden, 17.11.2021 tarihinde ve 17.02.2022 tarihinde verilecek 3 ve 4’üncü geçici vergi beyannameleri ile 2021 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan etmeleri gerektiğinin bilinmesi önem arz etmektedir. 
  • Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgilerini ise, her yılın Ağustos ayı sonuna kadar (31.08.2022 tarihine kadar) Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorunda olduklarının bilinmesi önem arz etmektedir. 
  • Yukarıda sayılanların yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik (ortaklık hisse değişimi vb.) olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden 1 ay içerisinde bildirmeleri yapmaları gerekmektedir.
6- 529 sıra numaralı VUK tebliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Gelir İdaresi Başkanlığı’na, verilecek süre içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.


7- Aksi halde 213 sayılı VUK’nun, “Bilgi Vermekten Çekinenler İle 107/A, 256, 257, Mük.257’inci Madde ve GVK’nun 98/A Maddesi Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza” başlıklı Mükerrer 355’inci maddesine istinaden her bir bildirim için 500 TL Özel Usulsüzlük Cezası kesileceğinin bilinmesi gerekmektedir.
 
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

492 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.