MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-62-Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyan Dönemleri Değiştirildi

Tarih              : 23.03.2020

Sayı                : 2020-62

Konu              : Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyan Dönemleri Değiştirildi

 

22.03.2020 tarih 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile yapılan değişikliğe göre; Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini (GEKAP), 2020 yılı için 6’şar aylık, 2021 yılı ve müteakip yıllar için 3’er aylık olarak elektronik ortamda beyan edeceklerdir.

 
1- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyan Dönemleri Değiştirildi:
 
  • 2020 yılı için aşağıda belirtildiği şekilde beyan dönemleri 6’şar aylık olacaktır.
   a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
   b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.
 
  • 2021 yılından itibaren ise beyan dönemleri aşağıda belirtildiği şekilde 3’er aylık olacaktır.
   a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
   b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
   c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
   ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.


2- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanname Verme Süreleri Değiştirildi:
 
  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 
  • Buna göre; 2020 yılı birinci 6 aylık döneme ait beyanname 31.07.2020 tarihine kadar, ancak bu tarihin Kurban Bayramı’na rastlaması nedeniyle en geç 04.08.2020 Salı Günü saat 23.59’a kadar verilerek, aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir. İkinci 6 aylık döneme ait beyanname ise, en geç 31.12.2020 Perşembe günü saat 23.59’a kadar verilerek, aynı süre içerisinde ödenecektir. 
  • 2021 yılı ve müteakip yıllara ait GEKAP beyanları ise, yılın 3’er aylık dönemlerini izleyen ayın son günü 23.59’a kadar verilerek, aynı süre içinde ödenecektir. 
  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
3- 2020 Ocak ve/veya Şubat Dönemi/Dönemlerine Ait Beyannameleri Verenlerin Beyanname Verme ve Ödeme Durumları:
 
  • Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve/veya Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere, daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin (2020/Ocak ve/veya Şubat) bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. 
  • Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve/veya Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

 
Saygılarımızla.

 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

203 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.