MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-210-2019 Yılı Kârı Ve Kâr Payı Avansının Dağıtılmasına Yönelik Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Tarih              : 28.10.2020

Sayı                : 2020-210

Konu              : 2019 Yılı Kârı Ve Kâr Payı Avansının Dağıtılmasına Yönelik Tebliğde Değişiklik Yapıldı

 

Daha önceden; 17.05.2020 tarih 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,  28.10.2020 tarih 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
 
  • 6102 sayılı Kanun’un Geçici 13’üncü maddesi ile getirilen “30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez” hükmünün, yine aynı maddede Cumhurbaşkanına verilen yetki ile 18.09.2020 tarih 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.09.2020 tarih 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla uygulama süresi 3 ay uzatılmasına (31.12.2020 tarihine kadar) ilişkin hüküm, Tebliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/9/2020” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmek suretiyle Tebliğe de eklenilmiş oldu, 
  • Tebliğin değişmeden önceki halinde, getirilen kısıtlamanın istisnalarını belirleyen “Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinin başlığı “Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin İstisnalar” şeklinde değiştirilmek ve maddeye eklenilen “Kâr Payı Avansları” ibareleri ile, “kâr payı” dağıtımına uygulanabilen istisnai durumların, “kâr payı avansı” dağıtılmasına da uygulanabilir hale getirilmiş oldu, 
  • Yine Tebliğin, “Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması” başlıklı 6’ıncı maddesine “Kâr Payı Avansı Dağıtılması” ibaresinin de eklenmesi ile, daha önceden şartları taşıyan şirketlerin sadece “kâr payı” dağıtabilmesi için Bakanlıktan izin talep edebilmesi mümkün iken, bundan böyle “kâr payı avansı” dağıtımı için de izin talep edilebilir duruma gelmiş oldu.
  • 17.05.2020 tarih 31130 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ
  • 28.10.2020 tarih 31288 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Değişikliği
 
Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.


(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.         

200 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.