MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-209-İnternet Vergi Dairesinde Diğer Kurumların e-Tebligatlarına Dikkat

Tarih              : 27.10.2020

Sayı                : 2020-209

Konu              : İnternet Vergi Dairesinde Diğer Kurumların e-Tebligatlarına Dikkat

 
Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden e-tebligatların bulunduğu sayfa aşağıdaki şekilde olup; e-tebligatların kontrolü sırasında; 
  • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK),
  • Ticaret Bakanlığı,
  • Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 
Tarafından gönderilen; defter ve belge isteme yazıları, idari yaptırım kararı, tüketici hakem heyeti kararları vb. önemli tebligatların “Diğer Kurum Tebligatları” menüsünden ayrıca kontrol edilmesi çok önem arz etmektedir.
 
e-Tebligat İşlemleri
  • Gelir İdaresi Başkanlığı Tebligatları
  • Diğer Kurum Tebligatları
 
Mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında ya da daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ya da e-posta adreslerine tebligat bildirim mesajları gönderilebilmekte olup, bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini, ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir. Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi zorunlu ve önemlidir.
 
Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ e-TEBLİGATLARIM” bölümünde bilgilendirme mesajlarının gönderileceği iletişim bilgilerini güncelleme yapabilmektedirler.
 
e-Tebligat sistemi ile gönderilen tebligatlar, mükellefin e-tebligat adresini açıp -açmadığına, bakıp-bakmadığı ya da tebligata ilişkin mail/SMS gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın; elektronik ortamdaki adrese ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayıldığından, özellikle vergi müfettişleri tarafından gönderilen defter ve belge isteme yazıları başta olmak üzere, defter ve belge ibraz etmeme durumuna düşülebileceğinden telafisi zor durumlarla karşılaşılmasına, diğer tebligatların itiraz ve dava açma vb. sürelerin kullanılmaması nedeniyle kesinleşmesine sebep olacağı hususunun bilinmesi gerekmekte olup, bu hususta gerekli tedbirlerin alınması yararlarına olacaktır.

 
        Saygılarımızla.


                  BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

323 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.