MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-137-Kamu Kurumları İle 50’den Az İşçi Çalıştıran Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu Başlıyor

Tarih              : 25.06.2020

Sayı                :  2020-137

Konu             : Kamu Kurumları İle 50’den Az İşçi Çalıştıran Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu Başlıyor

1- İş Sağılığı Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğünün Başlaması ve Kapsamı:

 
18.06.2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre;
 
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2020 tarihinden itibaren, 
  • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinden itibaren, 
  • Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 
İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü getirilmişti.

İşverenler, 01.07.2020 tarihinden itibaren bir çalışanı dahi olsa, tehlike sınıfına bakılmaksızın,  işyerlerinde “işyeri hekimi” ve “iş güvenliği uzmanı” çalıştırmaları yasal zorunluluk haline gelmektedir.

İşyerlerinde işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri ise iş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenmektedir.

İşyerlerinde sürdürülen faaliyetlerde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması için eğitimler, risk değerlendirmesi, sağlık muayeneleri gibi çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından yapılması gerekmektedir. 

2- İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında İşverenlere Bazı Teşvik Ve Destek Unsurları Uygulanmaktadır:
 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında gerekli tedbirlerin alınması ve İSG hizmetlerinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından işverenlere 2 ayrı destek mekanizması sağlanmaktadır. 

  • Bu desteklerden birinci; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince 1 ila 9 çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan için İSG hizmetleri desteğidir. Üçer aylık ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısına göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunur. Bu hesaplama ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir. Her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunur. İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır. 
  • Bir diğer destek mekanizmamız ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek-4’ üncü maddesi gereğince 10’un üzerinde çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, son 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %2 yerine %1 olarak alınması uygulamasıdır. 
3- Zorunluluğa Uymayan İş Yerlerine İdari Para Cezası Uygulanacaktır:
 
Yasal zorunluluğun başladığı tarih itibari ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri hizmeti almamış olunması durumunda, iş yerinin tehlike sınıfı ve yapılan ihlalin durumuna göre belirlenen idari para cezası yaptırımına tabii tutulacaktır.


2020 Yılı İdari Para Cezalarına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
 

942 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.