MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-122-SGK Primleri Ödenmesi Halinde Gider Yazılabilmektedir

Tarih              : 22.05.2020

Sayı                : 2020-122

Konu              : SGK Primleri Ödenmesi Halinde Gider Yazılabilmektedir

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın “Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi” konulu 02.04.2020 tarih 51592363-010.07.01-E.5157380 sayılı “Genel Yazı” larında, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.03.2020 tarihli ve 2020/188 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde ; 
  • Mart 2020 dönemine ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02.11.2020 tarihine,
  • Nisan 2020 dönemine ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30.11.2020 tarihine,
  • Mayıs 2020 dönemine ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31.12.2020 tarihine 
ertelenmişti. 
 
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun “Primlerin Ödenmesi” başlıklı 88. Maddesinin; birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek zorunda oldukları belirtilmekle birlikte, maddenin devamında;
 
“… Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz…” 
 
Amir hükmü yer almaktadır.
 
COVID-19 nedeniyle ertelenen SGK primlerinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait SGK primleri fiilen ödenmesi halinde ödendiği dönemde gelir veya kurumlar vergisi yönünden gider yazılabilecektir.
 
Buna göre  Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait ertelenen SGK Primleri; 2020 1. Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönem Geçici Vergi beyannamelerinde matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak olup fiilen ödendiği tarihte gider yazılabilecektir.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

226 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.