MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-98-7176 Sayılı Torba Kanun İle Bazı Vergi ve Para Cezalarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

 

Tarih              : 13.06.2019

Sayı                : 2019-98

Konu              : 7176 Sayılı Torba Kanun İle Bazı Vergi ve Para Cezalarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

 

12.06.2019 tarih 30799 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7176 Sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi ve para cezalarına ilişkin aşağıda özetlenen düzenlemeler yapılmıştır :
 
  • Kanunun 1. Maddesiyle; Kültür Bakanlığı Döner Sermayesi’ne Kurumlar Vergisi Muafiyeti getirilmiştir, 
  • Kanunun 19. Maddesiyle; 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesi ile getirilen “Hurdaya Çıkarılan Araçlar” ile İlgili Terkin Edilecek azami 10.000 TL’lik ÖTV Tutarı 12.06.2019 tarihinden itibaren 15.000 TL’ye yükseltilmiştir, 
  • Kanunun 15. Maddesiyle; 01.01.2019 tarihinden 12.06.2019 tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 6001 sayılı Kanun’un 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilecek, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir. Söz konusu cezalar kapsamında 12.06.2019 tarihten önce yapılan tahsilatlar 31.08.2019 tarihi sonuna kadar başvurulması halinde 30.09.2019 tarihine kadar red ve iade edileceği konusunda düzenleme yapılmıştır, 
  • Kanunun 8. Maddesiyle; 3213 sayılı Maden Kanunu geçici 29. Maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihale veya rödovans sözleşmesi yolu ile iş yaptırdığı rödovansçıların yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği sebebiyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının (fiyat farkı olarak) ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklif usulünün kaldırılması düzenlenmiştir,
 
  • Kanunun 18. Maddesiyle; 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “01.07.2019” ibaresi “01.07.2020” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, tütün ticareti ve makoron, sarma tütün, izinsiz tütün ticaretine ilişkin getirilen kısıtlama, düzenleme ve ceza hükümleri bir yıl ötelenmiş olmaktadır,
 
  • Kanunun 20. Maddesiyle; 03.06.2011 tarihli ve 635 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin adı “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiş ve AR-Ge merkezlerinde kamu görevlisi olmayan uzmanların da istihdamına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 
  • 7176 Sayılı Kanun’a Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

296 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.