MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-97-2018 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayının Yaptırılması Gerekiyor

Tarih              : 13.06.2019

Sayı                : 2019-97

Konu              : 2018 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayının Yaptırılması Gerekiyor

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6455 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle değişen 64. maddesine göre de yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler için izleyen yılın Haziran ayı sonu) kadar yapılması öngörülmüş, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler için izleyen yılın Ocak ayı sonu) çekilmiştir.

Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan gerçek ve tüzel kişi şirketler tarafından fiziki ortamda tutulan 2018 yılına ait yevmiye defterlerinin kapanış onaylarının en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar (30 Haziran hafta sonuna geldiğinden) tarihine kadar noterlere yaptırılması gerekmektedir.

Özel hesap dönemine tabi olan işletmeler, mali yılı takip eden altıncı ayın sonuna kadar bu işlemleri yapmaları gerekiyor.

Buna göre; 2018 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;

-Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
-Kolektif Şirketler,
-Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
-Anonim Şirketler,
-Limited şirketler,
-İş Ortaklıkları,
-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler,
-Adi komandit şirketler,
-Kooperatifler,
-Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,

Yevmiye defterlerinin kapanış onayını (Tasdiki) 01 Temmuz 2019 tarihine kadar (30 Haziran hafta sonuna geldiğinden) yaptırmak zorundadırlar.

Yevmiye defterini elektronik ortamda tutan şirketler için notere kapanış onayı yaptırma zorunluluğu bulunmamakta, mali dönemin son ayına ait defter sisteme başarılı bir şekilde yüklenip beratının alınması kapanış onayı yerine geçmektedir.

Kanunda kapanış onayını yaptırmayanlara idarî para cezası verilmesi öngörülmektedir ve bu ceza her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 562. maddesi 1-c bendi uyarınca yasal defterlerin tasdikini yaptırmayanlar 2019 yılında 7.658,00  TL idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Ticari davalarda kapanış onayı yapılmamış defterler delil olarak kabul edilmediği hususunun ayrıca değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Dolayısıyla, hem anılan idarî para cezasına muhatap olmamak hem de olası bir davada yevmiye defterinin lehine delil olmasını isteyen gerçek ve tüzel kişi şirketlerin, yevmiye defterinin kapanış onayını zamanında yaptırmaları menfaatlerine olacaktır.

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

585 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.