MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-89-Yurt Dışında Elde Edilen Bazı Kazançlar İle Varlıkların 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye’ye Getirilme Süreleri Sona Eriyor

Tarih              : 17.05.2019
Sayı                : 2019-89
Konu             : Yurt Dışında Elde Edilen Bazı Kazançlar İle Varlıkların 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye’ye Getirilme Süreleri Sona Eriyor
 
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13 numaralı fıkrasında belirtilen yurt dışında elde edilen bazı kazançlara istisna uygulanabilmesi için, 30.06.2019 tarihine kadar (30/04/2019 tarihine kadar elde edilenler de dahil) Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.

7143 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasında düzenlenen, Yurt Dışında Bulunan Varlıklar, Taşınmazlar ve Tam Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler İle Kurumların Yurt Dışında Elde Ettikleri Bazı Kazançların 31.05.2019 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi ve hesaplanacak %2 verginin 30.06.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
       31/08/2018 tarih 30521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre;

       7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (h) bendinde yer alan sürelerin, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına karar verildiği, belirtilmektedir.

       Bun göre; Kanun’un 10’uncu maddesinin 13 numaralı fıkrasının (h) bendine göre istisna uygulanabilmesi için, kanunda yer alan ve aşağıda belirtilen  kazançların Türkiye’ye getirilme süresi  olan 31/12/2018 tarihi, 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (30/04/2019 tarihine kadar elde edilenler de dahil)

“ 1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

(aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

(bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

(cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”   
   
 
30/11/2018 tarih 30611 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 30/11/2018 tarih 405 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
 
7143 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasında düzenlenen, Yurt Dışında Bulunan Varlıklar, Taşınmazlar ve Tam Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler İle Kurumların Yurt Dışında Elde Ettikleri Bazı Kazançların 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi ve hesaplanacak %2 verginin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi yönündeki düzenlemede yer alan beyan ve ödeme süreleri 6 ay uzatılmıştır.

Böylelikle yurt dışında bulunan varlıkların;
  • Yurda getirilme ve beyan süresi 31/05/2019 tarihine,
  • Beyan edilen kazançlar üzerinden hesaplanacak vergilerin ödeme süresi 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştı.
 
Sonuç Olarak;
  • Kanunda belirtilen bazı kazançların 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bu kazançlara istisna uygulanacağı,
  • Kanunda belirtilen bazı varlıkların veya kazançların 31.05.2019 tarihine kadar Türkiye’ye getirilerek beyan edilmesi ve hesaplanacak %2 verginin 30.06.2019 tarihine kadar ödenmesi halinde incelemeye konu olmayacağı belirtilmektedir.
 
Yukarıda da belirtildiği üzere; 7143 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre yurt dışı kazançlarının Türkiye’ye getirilerek beyan etme ve ödeme sürelerinde sona doğru yaklaşılmakta olduğundan, bu durumda olan mükelleflerin süreyi geçirmemeleri faydalı olacaktır.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

282 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.