MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-81-Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin KDV ve ÖTV Oranı Değişikliği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Tarih              : 02.05.2019
Sayı                : 2019-81
Konu           : Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin KDV ve ÖTV Oranı Değişikliği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
 
Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1013) 01.05.2019 tarih 30761 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı’na Göre 01.05.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
 1. Darülaceze Başkanlığına Yapılacak İnşaat Taahhüt İşlerinde %1 KDV Uygulanacak:
 
Kararın 1’inci Maddesinde;

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;
 1. Ekli (1) sayılı listesinin 12 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,”

Böylelikle; 01.01.2019 tarihinden itibaren Darülaceze Başkanlığına yapılacak inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV oranı uygulanması sağlanmıştır.
 
 1. Stor Perde Teslimlerinde (Montajı ve Hareket Ettirici Mekanizmasına İlişkin Bazı Aksam Ve Parçaları Dahil) %8 KDV Oranı Uygulanması Sağlanmıştır:
 
Kararın 1’nci Maddesinde;

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;
 
“ b) Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yer alan “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir.
 
Değişiklik sonrasında; stor perde tesliminde, teslime konu perdenin montajında kullanılabilecek alüminyum/plastik aksam ve parçalarının birlikte tesliminde (toptan ya da perakende) %8 KDV oranının uygulanması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Konuya İlişkin Detaylı Bilgilere 02.05.2019 tarih 80 Sayılı Sirkülerimizden ULAŞABİLİRSİNİZ
 
 1. Bazı Tütün Mamüllerinde Maktu ÖTV Oranları Arttırıldı:
 
Kararın 2’nci Maddesinde;
 • Bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları arttırılmıştır.
 • 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 

G.T.İ.P. No 

 Mal İsmi 

 Vergi Oranı (%) 

 Asgari Maktu Vergi Tutarı (Tl,) 

 Maktu Vergi Tutarı (TL) 

 2402.20 

 Tütün içeren sigaralar 

 67 

 0,2679 

 0,4200 

 2402.90.00.00.00 

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün verine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 

 67 

 0,2679 

 0.4200 

 24.03 

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları  (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00,00, 2403.99.90.00.00 hariç) 

 67 

 0,2679 

 0,4200 

 2403.99.10.00.00 

 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 

 67 

 0,2679 

 0,4200 

 
 
 1. Telsiz Telefonlara Ait ÖTV Oranı Arttırıldı:
 
Kararın 3’ncü Maddesinde;

 • Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları %50’ye kadar arttırılmıştır.
 • Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar %40; 1.500 TL’yi aşanlar %50 oranında vergiye tabi hale gelmiştir.
 • 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO 

 Mal İsmi 

 Vergi Oranı (%) 

 8517.12.00.00.11 

 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları 

 

 

 – Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL`yi aşmayanlar 

 25 

 

 – Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL`yi aşıp, 1,500 TL`yi aşmayanlar 

 40 

 

 – Diğerleri 

 50 

 
 
 1. Hurdaya Çıkarılan Araçlarla İlgili Terkin Edilecek ÖTV’ye İlişkin Matrah Tutarları Arttırıldı:
Kararın 4’ncü Maddesinde;
 • Hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek ÖTV tutarının tespitinde matrah 46.000 TL’den 70.000 TL’ye çıkarılmıştır.
 • 05.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) 

 Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL) 

 Matrahı 70.000 TL`yi aşmayanlar için 

 10.000 

Matrahı 70.000 TL`yi aşıp, 120.000 TL`yi aşmayanlar için 

 8.000 

 Matrahı 120.000 TL`yi aşanlar için 

 3.000 

 
 
Düzenlemelerin Yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
 

Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

481 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.