MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-80-Stor Perde Tesliminde (Perdenin Montajında Kullanılan Alüminyum ve Plastik Malzemeler Dahil) Uygulanacak KDV Oranı

Tarih              : 02.05.2019
Sayı                : 2019-80
Konu              : Stor Perde Tesliminde (Perdenin Montajında Kullanılan Alüminyum ve Plastik Malzemeler Dahil) Uygulanacak KDV Oranı

 
Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1013) 01.05.2019 tarih 30761 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.


1- Stor Perde Tesliminde; Teslim Edilen Perdenin Montajında Kullanılan Ve Birlikte Teslim Edilen Aksam Ve Parçalara %8 KDV Oranı Uygulanması Sağlanmıştır:

 
Kararın 1’nci Maddesinde;
 
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;
 
“ b) Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yer alan “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir, “


2- Düzenleme Öncesinde Uygulama:

 
01.05.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere uzun yıllar stor perde sektöründe, perde ile birlikte teslim edilen ve perde montajında kullanılan; aksam ve parçalar ile perdenin hareket ettirici alüminyum ve plastik mekanizmalarında hangi oranın uygulanacağı konusunda tereddüt ve ihtilaflar yaşanmaktaydı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.07.2011 tarih B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-73-527 sayılı Özelgesinde;

“… Ticari hayatta stor perde veya jaluzi olarak isimlendirilen eşyanın perde kısmının basit bir mensucat yada bu mensucatlar üzerine sentetik, suni veya kauçuk maddelerin sıvanması suretiyle hazırlanmış olanları ile doğrudan plastik veya metal şeritlerle hazırlanmış olanlarının montaj malzemeleri (alüminyum montaj profili, alüminyum boru, plastik veya alüminyum alt çıta, plastik kumanda mekanizması gibi değişik malzemeleri bulunan) ile birlikte ithal veya teslimi KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "B" bölümünün 5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerektiği…”

yönünde görüş verilmişti.

Maliye İdaresi değişiklik öncesinde; stor perde ve perde montajında kullanılan aksam ve parçaların birlikte teslimlerinde de  farklı KDV oranı uygulanması gerektiği (stor perde tesliminde %8, montajda kullanılan alüminyum ve plastik malzemelerin ithali ve tesliminde %18) görüşündeydi.


3- Düzenleme Sonrasında Uygulama:

 
Değişiklik sonrasında; stor perde tesliminde, teslime konu perdenin montajında kullanılabilecek alüminyum/plastik aksam ve parçalarının birlikte tesliminde (toptan ya da perakende) %8 KDV oranının uygulanması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, teslim edilen perde ile birlikte teslim edilen perdenin montajında kullanılacak aksam ve parçalarının birlikte teslim edilmesi esasıdır.

Bunun için toptan veya perakende satışlarda düzenlenecek faturalarda, perde ve montajında kullanılacak aksam ve parçalarının birlikte ya ayrı ayrı tesliminin yapılıp yapılmadığının göz önüne alınarak,  örneğin birlikte yapılan teslimlerde “5 takım stor perde” şeklinde düzenlenmesinin yararlı olacağı, perde aksam ve parçalarının ayrı ayrı tesliminde ise,  “5 adet perde” için %8 oranı uygulanırken, “10 adet stor perde motoru, 3 adet stor perde mekanizması, 50 adet plastik dübel, 5 adet alüminyum profil vb.) aksam ve parçaları için %18 oranının uygulanması gerekmektedir.

Diğer bir ifadeyle; stor perde montajında kullanılan alüminyum ve plastik profillerle diğer aksam ve parçalarının, perdeden ayrı olarak toptan ve perakende satışlarında %18 oranının uygulanacağı esasına dikkat edilmesi gerekmektedir.


İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

717 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.