MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-78-Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları İle Döviz Alım-Satımı Yapan “Yetkili Müesseselerin” Grup Seçim İzni Başvuruları İle İlgili Genelge Yayınl

Tarih              : 27.04.2019

Sayı                : 2019-78

Konu              : Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları İle Döviz Alım-Satımı Yapan “Yetkili Müesseselerin” Grup Seçim İzni Başvuruları İle İlgili Genelge Yayınlandı

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a İlişkin (2018-32/45 sayılı Tebliğ) Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesine göre; Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 01.01.2019 tarihine kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmak ve 01.07.2019 tarihine kadar 6, 7 ve 9 uncu maddelerde öngörülen şartları yerine getirmek zorundadır.

01.07.2019 tarihine kadar yükümlülüklerin tamamlandığının tevsik edilememesi ve/veya sermaye ve bloke hesap/teminat mektubu şartı için tevsik edici belgelerle ek süre talebinde bulunulmaması halinde “Yetkili Müessese Faaliyet İzni” 2018- 32/45 sayılı Tebliğ uyarınca hiçbir uyarıya gerek olmaksızın iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.


Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 25.04.2019 tarihinde bir duyuru yayınlanmıştır. Bu duyuruda;

  • Bilindiği üzere Bakanlığımızca e-devlet üzerinden yetkili müesseselerin izin ve bildirim başvuruları için “Yetkili Müessese Bilgi Sistemi” kurulmuştur ve başvurular sistem üzerinden alınmaktadır,
  • Bu kapsamda, anılan bilgi sistemine ilişkin 22.04.2019 tarihli Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge (2019/2) Bakanlığımız internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr/) Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Mevzuatı alanından Kambiyo Mevzuatı bölümünde Genelge alt başlığında ilan edilmiştir,
  • Bu çerçevede, başvurunun oluşturulup 3 (üç) ay veya daha fazla süre onaylanmayarak beklemesi durumunda söz konusu başvurular sistem tarafından otomatik olarak silinecektir,
  • Ayrıca, süreci başlamış ve Bakanlığımız personeli tarafından gerekli kontrolleri yapılarak şirkete iletilen başvuruların şirket kullanıcısı tarafından 1 (bir) aydan kısa zamanda onaylanarak Bakanlığımıza iletilmemesi durumunda, söz konusu başvurular başka bir işleme gerek kalmadan sistem tarafından iptal edilecektir. Diğer taraftan, Grup Seçim Ön İzni ve Grup Seçim İzni başvuruları beklemeden kaynaklı silinmeyecektir,
Denilmektedir.


Yukarıda belirtilen duyuruda bahsi geçen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 22.04.2019 tarih 2019/2 sayılı “Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge” de;


“ 2018- 32/45 sayılı Tebliğde yer alan  “Bilgi verme” başlıklı 19’ uncu maddesinin yedinci fıkrasında “Bu tebliğ başvurulardan, başvurulara ilişkin belgelerden ve bildirilmesi zorunlu olan durumlardan hangilerinin Bakanlığa bilgi sistemleri aracılığıyla ve ne şekilde iletileceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza Yetkili Müessese Bilgi Sistemi (YMBS) üzerinden yapılan başvurularda;

  • Başvurunun oluşturulup 3 (üç) ay veya daha fazla süre onaylanmayarak beklemesi durumunda (………….. İZNİ/BİLDİRİMİ BAŞVURUSU OLUŞTURULDU) söz konusu başvurular sistem tarafından otomatik olarak silinecektir. 
  • Süreci başlamış ve Bakanlığımız personeli tarafından gerekli kontrolleri yapılarak şirkete iletilen başvuruların şirket kullanıcısı tarafından 1 (bir) aydan kısa zamanda onaylanarak Bakanlığımıza iletilmemesi durumunda, söz konusu başvurular başka bir işleme gerek kalmadan sistem tarafından iptal edilecektir.
Diğer taraftan, adı geçen Tebliğ’in geçici 1 inci maddesinde “Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 01.01.2019 tarihine kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmak ve 01.07.2019 tarihine kadar 6, 7 ve 9 uncu maddelerde öngörülen şartları yerine getirmek zorundadır. 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.” Hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, geçiş sürecini tamamlamayan firmalara 01.07.2019 tarihine kadar yükümlülüklerini yerine getirme süresi verildiğinden söz konusu firmaların bekleyen grup seçim ön izni ve grup seçim izni başvuruları yukarıda belirtilen sebeplerle iptal edilmeyecektir.”

Denilmektedir.
 
-Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Duyuruya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Genelgeye Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

-Konuya İlişkin 09.04.2019 tarih 2019-69 Sayılı Sirkülerimize Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

368 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.