MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-77-İşverene SGK Ücret Desteği Sağlayan Ek İstihdam Süresi 30.04.2019 Tarihinde Sona Eriyor

Tarih              : 25.04.2019
Sayı                : 2019-77
Konu           : İşverene SGK Ücret Desteği Sağlayan Ek İstihdam Süresi 30.04.2019 Tarihinde Sona Eriyor

 
22.02.2018 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 7103 prim teşviki ile ilgili Geçici 19’ uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere 7166 sayılı Kanunun 8’ inci maddesi ile eklenen bir fıkra ile işverenlere 7103 prim teşvikine ilave olarak ücret desteği sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

7166 sayılı Kanun kapsamında 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında istihdam edilecek aşağıda şartları taşıyan işçilerle sınırlı günlük 67,36 TL tutarında ücret desteğinden yararlanmak için son tarih 30.04.2019 olmakla birlikte; inşaat, balıkçılık ve tarım faaliyet alanındaki işyerleri hariç, diğer işyerleri için işe giriş bildirgesi verme süresi işe giriş tarihinden en az bir gün önce olması gerektiğinden, söz konusu işyerleri için işlem yapılması gereken son tarih 29.04.2019 olduğunun dikkate alınması yararlı olacaktır.

Belirtilen tarihten sonra işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.

 
Ücret Desteğinden Faydalanılabilecek İşçinin;

  • 01.02.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalıştırılması,
  • 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde APHB ve MPHB ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,
Şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

7103 prim desteğine ilaveten, işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayılarının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere işverene ücret desteği olarak ayrıca sağlanacaktır.

Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilecektir.

Buna göre; SGK ücret desteğinden faydalanmak isteyen işverenlerin, bu şartları taşıyan işçileri 30.04.2019 tarihine kadar (bazı iş kolları için 29.04.2019 tarihine kadar) istihdam etmeleri ve SGK’ya bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

414 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.